Start / Klarälvdalen / Om skolan / Projekt och samarbeten / Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Klarälvdalens folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Vad är en uppdragsutbildning?

Klarälvdalens folkhögskola kan anordna skräddarsydda uppdragsutbildningar mot ersättning. Uppdragsutbildningens innehåll anpassas utifrån en uppdragsgivares önskemål. Klarälvdalens folkhögskola kan erbjuda fortbildning inom bland annat turism- och besöksnäring, skogsnäringar och vården. Det är möjligt att läsa delar av våra längre utbildningar eller att få en specialanpassad kurs.

Vem är uppdragsgivaren?

Uppdragsgivare kan vara till exempel statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter. Även enskilda företag och organisationer som har behov av personalutveckling kan vara uppdragsgivare.

Vem kan söka en uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren beställer, köper och utser också deltagarna på uppdragsutbildningen, inte folkhögskolan.

Vilka typer av utbildningar?

Det kan vara kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper, exempelvis långtidssjukskrivna eller arbetslösa. Vi kan också hjälpa till med att ta fram en kompetensanalys för att sedan matcha den med en lämplig utbildning.

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna, arbetsmarknadens parter och kommunerna för att skapa en bra infrastruktur för lärande.

Vi fungerar som samarbetspartners i olika projekt och kan agera som huvudman för utvecklingsprojekt. Vi har kompetens inom skolans utbud och profil och kunskap om former för lärande samt lång erfarenhet av vuxenutbildning.

Hyra lokal

Vi kan erbjuda lokaler för undervisning, möten och konferenser. Det finns även möjlighet att stanna över natten då vi har rum att hyra ut på internatet. Vi kan ordna med både kost och logi och hjälpa till att arrangera aktiviteter kopplade till vår profil för våra gäster.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?