Projektet Skogsliv

Genom projektstöd från Europeiska Landsbygdsfonden och medel från Leader genom Växtlust Värmland genomför vi projektet Skogsliv.

Samla kunskap om Finnskogens natur och kultur

Syftet med det treåriga projektet Skogsliv är att hitta nya berättelser om Finnskogens natur- och kulturhistoria, med särskild vikt på kvinnors liv och erfarenhet kring hållbara levnadssätt. Tanken är att projektet även ska skapa förutsättningar för ökad företagsamhet, hållbar tillväxt i den lokala besöksnäringen, samt stärka självkänslan i Finnskogsområdet.

Vi ska lära oss av historien

Under projektets gång kommer studiefrämjandet att hålla i studiecirklar för lyfta, samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur och kulturhistoria. Vad kan vi till exempel ta lärdom av när vi ser på kvinnornas levnadsätt, ur ett hållbarhetsperspektiv? 

En gemensam kreativ resa

Finngårdar, andra offentliga resurser, konstnärer, berättare och ideell sektor är involverade i projektet. Vi kommer att vara ute på finngårdarna och hålla intressanta workshops med berättare och konstnärer och andra kreativa människor, ja många spännande händelser kommer att ske, även bröllop och dop.

Skogsguideutbildning 

Genom samlande erfarenheter i projektets gång så startar vi i mars 2021 upp en Skogsguideutbildning där deltagarna under sin studietid lär om Finnskogens historia för att senare kunna verka som en tillgång till Finngårdarna med omnejd.

Projektet är en del i arbetet med att göra Finnskogen till ett världsarv. Mer om arbetet med att göra Finnskogen till ett världsarv (varmlandsmuseum.se)

Projektet sker i samverkan med Värmlands museum, Finnskogscentrum, Studiefrämjandet, Karlstads Universitet, Torsby och Sunne kommuner.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?