Start / Klarälvdalen / Om skolan / Regler och villkor / IT-/datoranvändning

IT och datoranvändning

Ett av våra viktigaste verktyg för undervisning och kommunikation är skolans IT-system. Alla på skolan, kursdeltagare och personal, har ett gemensamt ansvar för att vi ska kunna upprätthålla en hög standard avseende vårt utnyttjande av denna resurs.

Skolans IT-policy är tänkt att ge oss gemensamma riktlinjer för vår IT-användning.

Ledning och ansvar

Det yttersta ansvaret för IT-systemet har skolledningen i samverkan med skolans IT-grupp.

Tillgång och användning

Du som behörig användare ska ha ett unikt användarnamn med tillhörande lösenord. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte delas mellan användare. Samtidigt med tilldelning av användarnamn avgörs också vilken behörighetsgrad du ska få till olika system. Alla användare hålls personligen ansvariga för vad som utförs under respektive användarkontos inloggning.

All verksamhet loggas för att uppnå spårbarhet.

Du som använder dig av skolans IT-system ska vara registrerad som kursdeltagare på skolan eller tillhöra personalen. Om externa besökare ska använda något system, ska någon av skolans anställda utses som ansvarig. Denna person ska ansvara för att besökarna får tillfälliga användarkonton, tillgång till korrekt utrustning och att de följer skolans IT-regler.

All verksamhet relaterad till skolarbete har förtur framför datorutnyttjande av privat karaktär.

Installationer

IT-gruppen är ansvarig för installation och konfiguration av alla IT-relaterad hård- och mjukvara. Kursdeltagare och personal får enbart göra installationer och konfigurationsförändringar av IT-relaterad hård- och mjukvara efter samråd med IT-gruppen.

Säkerhet

All datorkommunikation sker via en brandvägg. Samtliga skoldatorer har uppdaterat virusskydd, men ansvaret för att skydda din egen dator faller på dig som enskild användare. Som enskild användare bör du därför noga se till så att din datorn har uppdaterat virusskydd, brandvägg och senaste programuppdateringarna. Detta för att undvika att datorn och därigenom nätverket drabbas av skadlig kod i form av virus eller liknande. Alla användare är också personligen ansvariga för att utföra backup avseende personliga dokument och filer. Skolan tar inget ansvar för personligt material som ligger på skolans datorer och servrar.

Etik

Som användare av IT-systemet är du en representant för Klarälvdalens folkhögskola. Klarälvdalens folkhögskola tillåter inte att material av rasistisk, pornografisk, eller diskriminerande karaktär hanteras i IT-systemet.

Det är vidare inte tillåtet att:

  • Ladda ner eller dela ut copyrightskyddat material. Upphovsrättslagen gäller.
  • Sprida virus eller massutskick av e-post, så kallad spam.
  • Begå dataintrång eller att skaffa dig tillträde till andras material eller kommunikation.

Sanktioner

Lämpliga disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot dig som konstateras ha använt IT-systemet på ett förbjudet sätt. Till exempel kortare eller längre tids avstängning från IT-systemet. Olagliga handlingar kommer att polisanmälas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?