Självhushållning

På "Självhushållning" får du bland annat lära dig att odla din egen mat, bygga ditt eget hus och hur du på andra sätt kan bli självförsörjande. Du får en bred kunskap som kan vara en början till att förverkliga dina drömmar om ett landsbygdsboende.

självhushåll

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Södra Viken, Sunne
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 35 veckor
Studietakt: 100 %
Kurstid: 28 februari-oktober 2022
Sista ansökningsdag: 1 december
Internat: Nej 

 

Välkommen att söka till nästa kurs med sista  ansökningsdag 1 december 2021.

Utbildningens övergripande tema är att inspirera dig till en högre grad av självförsörjning och att hushålla med resurser. Du får verktyg för att utveckla en kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Minst hälften av tiden består av praktiska övningar. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Inom utbildningens ramar och utifrån dina egna förutsättningar och önskemål bestämmer du själv grad av självhushållning. Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Trädgårdsodling
  • Boende och byggnation
  • Småskaligt skogsbruk
  • Småskaligt lantbruk och djurhållning
  • Ekonomi
  • Förädling och förvaring av livsmedel

Kretsloppshuset

Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Kretsloppshuset ligger på Naturbruksgymnasiet Södra Viken, 7 km väst om Sunne. Området gränsar till Lersjön, vi har egen badplats, vår trädgård ligger i anslutning och vårt byggområde ligger 1 km upp i skogen. Huset är på 250 kvm, värms av sol och biobränslen och är byggt med övervägande del miljövänliga material.

Kretsloppshuset är vår bas under kursen, och är utrustad med lektionssal, växthus, bibliotek, kök och en liten verkstad. Det finns tillgång till nätverk och fasta datorer.

Boende

Du ansvarar själv för att skaffa boende, men vi kan hjälpa till en del. Skolan har 2 stugor som kan hyras. Vi har några kontakter med privata uthyrare i närområdet.

I antagningsbeskedet kommer information om vilka bostäder som finns tillgängliga för året, och för dig som blir antagen anordnas en förträff 4 veckor före kursstart, där bostadsfrågan är central.

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 personer till kursen i självhushållning. Besök oss gärna under pågående kurs om du är intresserad av att söka. Det är en fördel i din ansökan.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

  • kopior av betyg
  • intyg
  • eventuella arbetsgivarintyg
  • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Kursplan

Här kan du läsa kursplanen med mer detaljerad information om kursens innehåll:

 

Kontakt

Michael Raaman

Telefon: 010-8331820, 070-558 68 54