Start / Kristinehamn / Om skolan / Projekt och samarbeten / Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Kristinehamns folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Vad är en uppdragsutbildning?

Kristinehamns folkhögskola kan anordna skräddarsydda uppdragsutbildningar mot ersättning. Uppdragsutbildningens innehåll anpassas utifrån en uppdragsgivares önskemål. 

Vem är uppdragsgivaren?

Uppdragsgivare kan vara till exempel statliga, kommunala och offentliga myndigheter. Även enskilda företag och organisationer som har behov av personalutveckling kan vara uppdragsgivare.

Vem kan söka en uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren beställer, köper och utser också deltagarna på uppdragsutbildningen, inte folkhögskolan.

Vilka typer av utbildningar?

Det kan vara kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper, exempelvis långtidssjukskrivna eller arbetslösa. Vi kan också specialutforma en utbildning. Allt från engelska för yrkesverksamma till utbildning i pedagogiska hjälpmedel för personal inom vård, skola och omsorg.

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna, arbetsmarknadens parter och kommunerna för att skapa en bra infrastruktur för lärande.

Vi fungerar som samarbetspartners i olika projekt och kan agera som huvudman för utvecklingsprojekt. Vi har kompetens inom skolans utbud och profil och kunskap om former för lärande samt lång erfarenhet av vuxenutbildning.

Hyra lokal

Vi har konferenslokaler utformade med fokus på bekvämlighet, tillgänglighet och hög teknologi. Vi kan ta emot grupper från 5 upp till 150 personer.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?