Start / Kristinehamn / Om skolan

Ready, set, play!

Välkommen till Kristinehamns folkhögskola! Här växer kärleken till spel, i alla dess former. På vår skola får spel- och nördkultur mötas och komma till uttryck, med eller utan dator, genom arrangörskap, praktiskt skapande och skönlitterärt skrivande.

En skola för dig

Hos oss kan du studera för att skaffa grundskole- eller gymnasiebehörighet, utifrån dina förutsättningar. Är du en biten gamer kan du fördjupa dig inom ämnet på någon av våra spelinriktade kurser. Vi har även en fritidsledarutbildning med specialpedagogisk inriktning, för dig som vill göra skillnad för andra.

Vårt mål är att du som kursdeltagare växer och utvecklas, att du blir mer intresserad av samhällsfrågor, ökar dina kunskaper och färdigheter samt att du tar del av och skapar kultur i olika former. Vår ambition är att du ska bli tagen på allvar, lyssnad till och att du ska uppleva att dina tidigare erfarenheter är en värdefull tillgång i vardagen hos oss. 

"Det är du som skapar ditt eget lärande, det är ditt ansvar att ta chansen och utvecklas. Vi finns här beredda att hjälpa dig. 

Vi har 140 års erfarenhet av vuxenutbildning, varav 50 år som folkhögskola. 

Lycka till med dina studier vid vår skola! "

Lars Persson
Rektor

Folkhögskolan är en skolform för vuxna

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från dig som studerar och ser till dina behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. 

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och ditt eget aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar du ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Mer om vad det innebär att studera på folkhögskola.

Vår skola gillar spel- och nördkultur

Vår spelprofil genomsyrar alla våra utbildningar och kurser, och i vissa av våra kurser är helt hängivna till ämnet. Alla kursdeltagare har möjlighet att delta i olika spelaktiviteter både under och efter skoltiden.


Läs upp dina betyg och spela

Om du vill förbättra dina kunskaper kring spel, primärt digitala, och kombinera detta med behörigheter på gymnasienivå kan Allmänn kurs–Spel och lärande vara något för dig. Vi har även andra allmänna kurser, hitta den som passar dig.

Läs mer om Allmän kurs


Nördkultur i sitt esse – Worldbuilding

Profilkursen Skapa Världar, som är på eftergymnasial nivå, ger dig ett smörgåsbord inom spel- och nördkultur med fokus på världskapande, berättande, rollspel och lajv.


Spel <3 innovation

Är du fokuserad på en karriär inom spelskapande ska du kolla in yrkesutbildningen Indiespelsutvecklare.


Nå fram via spelkulturen

Inom vår Fritidsledarutbildning får du kunskaper kring hur man kan använda spelkultur som ett verktyg i yrkesrollen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?