Till startsidan
Start /Administration /Avgiftshandbok

Avgiftshandbok

Här finns information till dig som är vårdgivare om vad patienten får betala för vård i Region Värmland. Vad patienten får betala beror bland annat på var patienten är folkbokförd och vilken vård det gäller.

De patienter som har rätt till vårdförmåner betalar generellt en patientavgift, vilken är en del av den verkliga vårdkostnaden. Om patienten inte har rätt till vårdförmåner kan patienten få betala hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan.

I Patientavgifter och högkostnadsskydd framgår gällande regelverk för Region Värmland. I Vård av personer från andra länder finns information om vad en patient, som kommer från ett annat land får betala samt vilka underlag som krävs för att styrka rätten till vårdförmåner.

Förslag till förändrade patientavgifter och högkostnadsskydd samordnas inom staben för verksamhets- och ledningsstöd. Generellt så gäller att landstingsfullmäktige vid ett tillfälle per år, beslutar om de förändringar som ska träda i kraft kommande år.

Nya patientavgifter från 1 januari 2024

Varje år görs en översyn av Region Värmlands patientavgifter. Följande gäller från och med 1 januari 2024.

Höjda avgifter

 • Öppenvårdsbesök höjs från 200 kronor till 300 kronor.
 • Förnyelse av recept och förlängning av sjukskrivning höjs från 100 kronor till 150 kronor.
 • Uteblivet besök och sent avbokat besök höjs från 400 kronor till 600 kronor. Patienten måste avboka sitt besök senast 24 timmar innan sin besökstid. OBS! Se information om undantag i stycket nedan.
 • Slutenvård höjs från 120 kronor per dygn till 130 kronor per dygn.
 • Inskrivning på patienthotellet höjs från 80 kronor per dygn till 130 kronor per dygn.
 • Avgiftstaket för högkostnadsskydd höjs från 1 300 kronor till 1 400 kronor.

Undantag vid uteblivet eller sent avbokat besök

 • Asylsökande: Ingen avgift vid uteblivet besök.
 • Barn 0–12 år och ungdomar 18–19 år: 100 kronor i avgift för uteblivet eller sent avbokat besök.
 • Barn mellan 13–17 år: Ingen avgift för uteblivet besök eller sent avbokat besök. Åldersgruppen ska kunna ha kontakt med vården utan vårdnadshavares kännedom. Om gruppen faktureras blir vårdnadshavare fakturamottagare.
 • Uteblivna besök: Avgift ingår inte i högkostnadsskyddet.
 • Distanskontakt: Bokad tid och minst två uppringningsförsök till patient krävs för att avgift för uteblivet eller sent avbokat besök ska gälla.
 • Patient med konstaterad minnesrelaterad sjukdom och eller funktionsnedsättning: Ingen avgift för uteblivet besök eller sent avbokat besök. 
 • Egen eller barns sjukdom: Ingen avgift vid uteblivet besök eller sent avbokat besök.
 • Besök på behandlings- och samtalsmottagning: Ingen avgift för sent avbokat besök.

Oförändrade avgifter

Sjukvård via telefonsamtal, videosamtal och skriftlig vårdkontakt kostar 200 kronor.

Patientärenden via 1177

Se över patientens möjligheter att kontakta din verksamhet för att avboka eller omboka sitt besök via telefon eller 1177.se.

Fakta och råd på 1177

Som privatperson hittar du allt om sjukdomar, behandling och hälsa på webbplatsen 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?