Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok

Avgiftshandbok

Här finns information till dig som är vårdgivare om vad patienten får betala för vård i Region Värmland. Vad patienten får betala beror bland annat på var patienten är folkbokförd och vilken vård det gäller.

De patienter som har rätt till vårdförmåner betalar generellt en patientavgift, vilken är en del av den verkliga vårdkostnaden. Om patienten inte har rätt till vårdförmåner kan patienten få betala hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan.

I Patientavgifter och högkostnadsskydd framgår gällande regelverk för Region Värmland. I Vård av personer från andra länder finns information om vad en patient, som kommer från ett annat land får betala samt vilka underlag som krävs för att styrka rätten till vårdförmåner.

Förslag till förändrade patientavgifter och högkostnadsskydd samordnas inom staben för verksamhets- och ledningsstöd. Generellt så gäller att landstingsfullmäktige vid ett tillfälle per år, beslutar om de förändringar som ska träda i kraft kommande år.

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2022

Varje år görs en översyn av Region Värmlands patientavgifter för att förenkla och förbättra hanteringen. Följande större förändringar gäller från och med 1 januari 2022:

Nya tak för högkostnadsskydd för:

  • Öppen hälso- och sjukvård 1 200 kronor
  • Hjälpmedel 1 200 kronor
  • Sjukresa 2 300 kronor

Slutenvårdsavgiften kommer att höjas till 110 kronor per dygn.

Följande intyg blir avgiftsfria:

  • Intyg om färdtjänst
  • Intyg om sjukdom till arbetsgivare och myndigheter vid sjukdom längre än 7 dagar

Fakta och råd på 1177

Som privatperson hittar du allt om sjukdomar, behandling och hälsa på webbplatsen 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen