Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Patientavgifter och högkostnadsskydd

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd styrs till viss del av lagar och förordningar. I övriga fall beslutar fullmäktige om regelverket.

Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd. För åtgärder på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalar patienten en avgift som endast är en del av den verkliga självkostnaden. Patientavgiften ingår oftast i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader. För åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundas avgiften generellt på självkostnadsspris och ingår inte i något högkostnadsskydd. Det finns vissa undantag.

Nya patientavgifter från 1 januari

Från 1 januari 2021 är det nya patientavgifter för en rad tjänster. Det rör sig om avgifter för hjälpmedel, hårersättning, fotografering, sprututbytesverksamhet och uteblivande distansbesök.

Från årsskiftet gäller följande:

  • Hjälpmedelsavgiften är 20 procent av hjälpmedlets värde. Ett minimibelopp på 200 kronor införs på hjälpmedel. Högkostnadsskyddet på 1 150 kronor gäller fortfarande och de hjälpmedel som tidigare varit avgiftsfria fortsätter att vara det.
    De hjälpmedel som har en årlig avgift kommer att ha kvar samma avgift på 600 kronor per år medan de hjälpmedel som Region Värmland hyr ut höjs till 100 kronor per månad.
  • Bidrag för hårersättning vid medicinska behov höjts. För patienter med varaktigt behov är bidraget upp till 8 000 kronor per kalenderår och för patienter med ett tillfälligt medicinskt behov upp till 4 000 kronor per kalenderår. Bidraget får användas till syntetperuk, äktahårperuk, toupé, annan hårersättning, ögonfransar eller kosmetisk tatuering. Kriterierna för det medicinska behovet är desamma som tidigare.
  • Fotografering på vårdcentral inför ett läkarbesök likställs som besök på laboratorium och röntgen och ska vara kostnadsfri för patienten.
  • Sprututbytesverksamheten kommer att vara avgiftsfri för patienten.
  • Uteblivandeavgift ska tas ut vid distansbesök om det är en bokad tid och två försök har gjorts att nå patienten utan att man har fått kontakt.

Fakta och råd på 1177

Som privatperson hittar du allt om sjukdomar, behandling och hälsa på webbplatsen 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen