Till startsidan

Bilaga 1: Prislista vaccin

Här listas gällande priser för vaccin. Priserna uppdateras löpande. Vid vaccination tillkommer även besöks- eller receptavgift utöver kostnaden för vaccinet.

Observera att utöver vaccinpriset tillkommer även en besöksavgift på 200 kronor.


Prislista vaccinVacccin mot

Namn

Pris i kronor

Difteri och stelkramp

di-Tebooster

222

Difteri och stelkramp och kikhosta

Boostrix

247

Difteri, stelkramp. Polio och kikhosta

Boostrix polio

265

Fästingburen virusencephalit

Encepur vuxen

132


Encepur barn

176

Gula febern

Stamaril

585

Gulsot A vuxen

Havrix vuxen

367

Gulsot A Barn

Havrix barn

292

Gulsot A vuxen

Vaqta

355

Gulsot A Barn

Vaqta

283

Gulsot A immunglobulin

Beriglobin 2 ml

310

Gulsot A och B Vuxen

Twinrix V

600

Gulsot A och B Barn

Twinrix B

408

Haemophilus influensae B

Act-Hib

480

Influensa

VaxigripTetra till riskgrupper och patienter >65 år

0

Influensa

VaxigripTetra

74

Japansk hjärnhinneinflamattion

Ixiaro

1377

Kolera/turistdiarre

Dukoral 1 dos

427


Dukoral 2 doser

802

Menigokockinfektion ACWY

Nimenrix

553

Meningokockinfektion ACWY

Menveo

645

Meningokockinfektion typ B

Bexero

1260

Pnemokockinfektion

Pneumovax till riskgrupper och patienter >65 år

0


Pneumovax

343


Prevenar 13

780

Polio

Imovax Polio

289

Rabies

Rabipur

757


Verorab

735

Tuberkulostest

PPD

627

Tuberkulos

BCG

895

Tyfoid feber

Typhim vi

315

Vattenkoppor

Varilrix

418

ÖvrigtMyggnät


375