Till startsidan

Avsnitt 8: Läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel uppgår till 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, vilket från år 2024 innebär 2 850 kronor.

Högkostnadsskyddet är ett kostnadstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft kostnader för vissa läkemedel som sammanlagt uppgår till 2 850 kronor får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden.

Högkostnadsskyddet omfattar främst receptbelagda läkemedel och en del så kallade förbrukningsartiklar, som till exempel hjälpmedel för stomiopererade. Vissa receptfria läkemedel kan också ingå i skyddet om de behövs för behandling av kroniska sjukdomar. Ytterligare uppgifter om vilka läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats: tlv.se/lakemedel/hogkostnadsskyddet/.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?