Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Patientavgifter och högkostnadsskydd

Bilaga 2: Hälsokontroller och intyg

I listorna nedan framgår vägledande exempel för tillämpning av avgifter för hälsokontroller och intyg.

 • Barnhabilitering i Region Värmland för inskrivna patienter
 • Bostadsanpassning, intyg om
 • Dödsbevis och dödsorsaksintyg, utfärdande av
 • Funktionsnedsättning/sjukdom/diagnos, intyg om (i andra sammanhang än intyg till Försäkringskassan)
 • Färdtjänst, intyg för
 • Föräldrapenningförmåner, intyg för
 • God man eller förvaltare, intyg för
 • Hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande
 • Körkortstillstånd, intyg om sjukdom (exempelvis diabetes, trafiksyn)
 • LSS-intyg
 • Patientskadeförsäkringen, intyg enligt
 • Psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg för
 • Sjukdom till arbetsgivare och myndigheter vid sjukdom längre än 7 dagar, intyg för
 • Skolgång, intyg som rör barns skolgång
 • Socialförsäkringsbalken, intyg enligt (exempelvis till Försäkringskassan)
 • Socialtjänst inom länet och som rör barn till och med 19 år, intyg och hälsokontroller som begärs av
 • Sterilisering, intyg om
 • Särskilt högriskskydd, läkarutlåtande
 • Tandvårdsstöd, intyg för

Priser anges inklusive moms.

 • Arbetsförmåga, intyg till arbetsgivare (förstadagsintyg): 470 kr
 • Behandlingshjälpmedel, intyg om innehav av (exempelvis inför en resa):
  470 kr
 • Bilbälte, intyg för befrielse från att använda: 470 kr
 • Blodgrupperingsundersökning, intyg om: 470 kr
 • Faderskapsprov, utan samband med faderskapsmål: 376 kr
 • Färgsinnesintyg: 470 kr
 • Handikappfordon, intyg för (utan undersökning): 470 kr
 • HIV/aids, friskintyg för visum: 470 kr
 • Läkemedel, intyg om innehav av (exempelvis inför en resa): 470 kr
 • MRSA-prov (exklusive analys): 376 kr
 • Parkeringstillstånd, intyg för (utan undersökning): 470 kr
 • Reseåterbud, intyg för (exklusive undersökning): 470 kr
 • Spirometri: 376 kr
 • Sjukdom, intyg om (i andra sammanhang än öppenvårdsbesök eller intyg till Försäkringskassan): 470 kr
 • Visum, intyg för (exklusive provtagning): 470 kr

Avgifter anges inklusive moms, med två undantag.

 • Adoption, intyg inför (exklusive ev lungröntgen): 940 kr
 • Asbestlunga, intyg om: 940 kr
 • Audiogram länssjukvård: 940 kr
 • Dykarcertifikat, intyg för (enbart undersökning, exkl ev lungröntgen): 940 kr
 • EKG, vilo- (i samband med intyg): 940 kr
 • EKG, vilo- (ej samband med intyg): 752 kr exkl moms
 • Flygcertifikat protokoll 1 C (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar): 940 kr
 • Flygcertifikat, vilo-EKG: 940 kr
 • Frisklunga, intyg för: 940 kr
 • Hälsoundersökning för att utfärda intyg (normal omfattning): 940 kr
 • Hälsoundersökning som inte rör intyg (normal omfattning): 752 kr exkl moms
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration för: 940 kr
 • Parkeringstillstånd, intyg för (med undersökning): 940 kr
 • Utbildningssökande, intyg för: 940 kr
 • Utlandsarbete eller studier, intyg för: 940 kr

 • Arbets-EKG, ej i samband med intyg: 1 128 kr
 • Arbets-EKG, i samband med intyg: 1 410 kr
 • Boxare/brottare, intyg: 1 410 kr
 • Emigration, intyg för: 1 410 kr
 • Fallskärmshoppning: 1 410 kr
 • Flygcertifikat övriga protokoll, per protokoll (exkl tillkommande kostnadskrävande undersökningar): 1 410 kr
 • Gynekologisk undersökning för att utfärda intyg, i andra fall än för rättsintyg: 1 410 kr
 • Gynekologisk undersökning, ej i samband med intyg: 1 128 kr
 • Hälsoundersökning där det krävs utökad provtagning, ej i samband med intyg: 1 128 kr
 • Hälsoundersökning som rör intyg där det krävs utökad provtagning: 1 410 kr
 • Rallyförare, intyg för: 1 410 kr
 • Travsport, intyg för licens: 1 410 kr
 • Tropikmedicinsk hälsoundersökning efter utlandsvistelse, exkl analys:
  1 410 kr

Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ges vård enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Generellt gäller samma principer och villkor som för asylsökande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats