Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Patientavgifter och högkostnadsskydd

Bilaga 2: Hälsokontroller och intyg

I listorna nedan framgår vägledande exempel för tillämpning av avgifter för hälsokontroller och intyg.

 • Barnhabilitering i Region Värmland för inskrivna patienter
 • Bostadsanpassning, intyg om
 • Dödsbevis och dödsorsaksintyg, utfärdande av
 • Funktionsnedsättning/sjukdom/diagnos, intyg om (i andra sammanhang än intyg till Försäkringskassan)
 • Färdtjänst, intyg för
 • Föräldrapenningförmåner, intyg för
 • God man eller förvaltare, intyg för
 • Hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande
 • Körkortstillstånd, intyg om sjukdom (exempelvis diabetes, trafiksyn)
 • LSS-intyg
 • Patientskadeförsäkringen, intyg enligt
 • Psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg för
 • Sjukdom till arbetsgivare och myndigheter vid sjukdom längre än 7 dagar, intyg för
 • Skolgång, intyg som rör barns skolgång
 • Socialförsäkringsbalken, intyg enligt (exempelvis till Försäkringskassan)
 • Socialtjänst inom länet och som rör barn till och med 19 år, intyg och hälsokontroller som begärs av
 • Sterilisering, intyg om
 • Särskilt högriskskydd, läkarutlåtande
 • Tandvårdsstöd, intyg för

Priser anges inklusive moms.

 • Arbetsförmåga, intyg till arbetsgivare (förstadagsintyg): 470 kronor
 • Behandlingshjälpmedel, intyg om innehav av (exempelvis inför en resa):
  470 kronor
 • Bilbälte, intyg för befrielse från att använda: 470 kronor
 • Blodgrupperingsundersökning, intyg om: 470 kronor
 • Faderskapsprov, utan samband med faderskapsmål: 376 kronor
 • Färgsinnesintyg: 470 kronor
 • Handikappfordon, intyg för (utan undersökning): 470 kronor
 • HIV/aids, friskintyg för visum: 470 kronor
 • Läkemedel, intyg om innehav av (exempelvis inför en resa): 470 kronor
 • MRSA-prov (exklusive analys): 376 kronor
 • Parkeringstillstånd, intyg för (utan undersökning): 470 kronor
 • Reseåterbud, intyg för (exklusive undersökning): 470 kronor
 • Spirometri: 376 kronor
 • Sjukdom, intyg om (i andra sammanhang än öppenvårdsbesök eller intyg till Försäkringskassan): 470 kronor
 • Visum, intyg för (exklusive provtagning): 470 kronor

Avgifter anges inklusive moms, med två undantag.

 • Adoption, intyg inför (exklusive ev lungröntgen): 940 kronor
 • Asbestlunga, intyg om: 940 kronor
 • Audiogram länssjukvård: 940 kronor
 • Dykarcertifikat, intyg för (enbart undersökning, exkl ev lungröntgen): 940 kronor
 • EKG, vilo- (i samband med intyg): 940 kronor
 • EKG, vilo- (ej samband med intyg): 752 kronor exklusive moms
 • Flygcertifikat protokoll 1 C (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar): 940 kronor
 • Flygcertifikat, vilo-EKG: 940 kronor
 • Frisklunga, intyg för: 940 kronor
 • Hälsoundersökning för att utfärda intyg (normal omfattning): 940 kronor
 • Hälsoundersökning som inte rör intyg (normal omfattning): 752 kronor exklusive moms
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration för: 940 kronor
 • Parkeringstillstånd, intyg för (med undersökning): 940 kronor
 • Utbildningssökande, intyg för: 940 kronor
 • Utlandsarbete eller studier, intyg för: 940 kronor

 • Arbets-EKG, ej i samband med intyg: 1 128 kronor
 • Arbets-EKG, i samband med intyg: 1 410 kronor
 • Boxare/brottare, intyg: 1 410 kronor
 • Emigration, intyg för: 1 410 kronor
 • Fallskärmshoppning: 1 410 kronor
 • Flygcertifikat övriga protokoll, per protokoll (exklusive tillkommande kostnadskrävande undersökningar): 1 410 kronor
 • Gynekologisk undersökning för att utfärda intyg, i andra fall än för rättsintyg: 1 410 kronor
 • Gynekologisk undersökning, ej i samband med intyg: 1 128 kronor
 • Hälsoundersökning där det krävs utökad provtagning, ej i samband med intyg: 1 128 kronor
 • Hälsoundersökning som rör intyg där det krävs utökad provtagning: 1 410 kronor
 • Rallyförare, intyg för: 1 410 kronor
 • Travsport, intyg för licens: 1 410 kronor
 • Tropikmedicinsk hälsoundersökning efter utlandsvistelse, exklusive analys:
  1 410 kronor

Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ges vård enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Generellt gäller samma principer och villkor som för asylsökande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats