Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nära vård i Värmland - nyhetsbrev februari 2024
Två sittande personer tittar på ett på papper och pratar kring det.

Biståndsbedömare på akuten vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett gott exempel på samverkan och samarbete mellan huvudmän för patientes bästa.

Nära vård i Värmland - nyhetsbrev februari 2024

Biståndsbedömare på aktuen, fallpreventiv kurs för äldre och flera olika seminarier är några exempel på vad du kan läsa om i februari månads nyhetsbrev. Passa också på på att nominera Årets brobryggare, ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienter och brukare.

Exempel från Region Värmland

Biståndsbedömare på akuten – ny hjälp för patienter

Sedan några månader tillbaka arbetar en biståndsbedömare från Karlstads kommun på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Syftet är att minska onödiga inskrivningar och återkomster till sjukhuset utifrån ett helhetsperspektiv kring individen.

Biståndsbedömare på akuten

Region Värmland tar över larmcentral i egen regi

Den 7 februari tog Region Värmland över driften av larmcentral i egen regi. Samtal som värmlänningar ringer till 112 besvaras av Region Värmlands egen personal.

Larmcentral i egen regi

Empativerkstad - utbildning i tjänsteinnovation och design

Hur driver man tjänsteutveckling med design som metod för att involvera patienter, anhöriga och medarbetare i utvecklings- och innovationsarbete?

Utbildning i tjänsteinnovation och design vidgar vyer

Områdesprofiler - Statistikverktyg ger information om Värmlands befolkning

Nu finns ett webbaserat verktyg med statistik om befolkningen i Värmland tillgängligt på vårdgivarwebben. Här samlas och presenteras information om befolkningens hälsa inom länets kommuner och vårdcentralsområden.

Statistikverktyg ger information om Värmlands befolkning

Exempel från länets kommuner

Kursen Stepping on ska få färre äldre på fall

Karlstads kommun driver kursen Stepping on som främst riktar sig till äldre medborgare som har varit med om en fallolycka eller är oroliga att vara med om en. Olika professioner samverkar för att förebygga fallolyckor hos äldre.

Stepping on i Karlstads kommun

Nära vård i media (för att läsa krävs inlogg)

Insändare. ”Låt hemtjänsten i Hagfors bli ett föredöme för andra”

Vårdens äldreutmaning: Hinner regionen ställa om till Nära vård?

Evenemang och seminarier

  • 1 mars: Forskningsfrukost om samskapande (skr.se)

Mars månads forskningsfrukost handlar om samskapandets roll i omställningen till nära vård. Särskilt fokus ligger på samskapande med grupper och personer som vanligen inte pratas med i utveckling av hälsa, vård och omsorg. Anna Sarkadi, som är professor på Uppsala universitet, deltar. Läs mer på skr.se

  • 10 april - öppet seminarium om nya socialtjänstlagen

Öppet kunskapsutbyte för omställning till en förebyggande och tillgänglig socialtjänst - Projektet Tidiga insikter för tidiga insatser arrangerar ett öppet digitalt seminarium för kunskapsutbyte om socialtjänstens omställningsarbete. Till seminariet.

  • 21 mars: Specialiserad vård i hemmet med primärvården som nav

På seminariet presenteras fyra exempel på teamarbete mellan primärvård och specialiserad vård i hemmet inom olika vårdområden. Resultaten visar på nöjdare patienter samtidigt som behovet av vård på sjukhus för målgrupperna minskar. Mer information på skr.se

Nära vård-podden (SKR)

I Nära vård-podden intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i omställningen mot nära vård. Syftet är att genom samtal om nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om. Till podden.

Är du en Brobyggare i vården?

Årets brobyggare är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienter och brukare. Priset ska uppmärksamma och belöna insatser som främjar samverkan. Det kan vara samverkan mellan olika yrkesgrupper och professioner, med patienter/brukare och närstående och över organisationsgränserna.

Pristagarna utses av en jury. Enskilda personer såväl som team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras och nomineringsprocessen är öppen för hälso- och sjukvård samt vård och omsorg i offentlig, privat eller ideell regi.

Nomineringstiden för Årets Brobyggare 2024 pågår fram till den 24 februari. Vinnaren får, förutom ära och diplom, en fortbildningscheck på 30 000 kronor till Dagens Medicins och Dagens Samhälles konferenser. Priset delas ut på Vårdarenan den 16 april. Skicka in din nominering senast den 24 februari!

Nominera och läs mer  (bonnierevent.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats