Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Allmänmedicinska specialiteten

Allmänmedicinska specialiteten

Inom Region Värmland finns specialister i allmänmedicin på länets vårdcentraler. Både de som drivs av Region Värmland och inom vårdval vårdcentral samt helt privata mottagningar. Vi arbetar tillsammans med kommunerna med deras särskilda boende och i mobila team. Samarbetet med våra kollegor som arbetar inom olika specialiteter på sjukhusen och andra samarbetspartners är en viktig del i vårt arbete.

Allmänläkarkonsulter (AKO)

Inom Region Värmland har vi valt att samordna det medicinska utvecklingsarbetet inom allmänmedicin genom allmänläkarkonsulter, eller AKO, vars uppgift bland annat är att se till att samarbetet mellan slutenvård och primärvården fungerar så bra som möjligt och skapar förutsättningar för effektivitet och helhetssyn inom det allmänmedicinska kompetensområdet.

I den medicinska utvecklingsgruppen ingår Eric Le Brasseur och Elisabeth Silfverbrand. Välkommen att kontakta oss via e-post: ako@regionvarmland.se.

Mer information

(Observera att länkarna endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)

Information för dig som arbetar som läkare

Månadsvis jourschema 

Med anledning av att tätorten i Karlstad har flera vårdcentraler, har man överenskommit om att göra en tidsmässig fördelning av vårdcentralernas läkarmedverkan i vissa patientärenden under vardagar kl. 08.00–17.00.

Månadsvis jourschema för vårdcentralernas utförande av tjänsteläkaruppgifter på anmodan av polismyndighet, socialförvaltningen i Karlstad kommun, Alla Kvinnors Hus och Brottsofferjouren (pdf) Pdf, 110 kB.

Dödsfall

Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus, allmänläkarens uppdrag (pdf) Pdf, 181 kB.
Intyg om sjuksköterskas kompetens att bistå läkare vid konstaterande av dödsfall (pdf) Pdf, 109 kB.

Om primärvård

Primärvården är basen i den värmländska vården och vi finns till för att ge en god och nära vård till alla i Värmland genom livets alla skeden. Den vård vi ger ska vara jämlik och behovsanpassad, den ska vara kostnadseffektiv och främja rätt väg genom vården för våra patienter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?