Till startsidan

Specialistläkare inom allmänmedicin

Våra läkare, specialister i allmänmedicin, har en viktig roll i utvecklingen av framtidens primärvård i Värmland. Primärvården är basen i den värmländska vården och vi inom allmänmedicin finns till för att ge en god och nära vård till värmlänningarna i livets alla skeden på våra vårdcentraler.

Behoven av vård förändras och för att möta dessa behov måste hälso- och sjukvården utvecklas. Därför arbetar vi tillsammans med kommunerna i Värmland och slutenvården för att skapa en sömlös nära vård.

För att möta behovet har vårdcentralerna ett brett utbud. Förutom allmänmedicinsk mottagning finns det möjlighet att arbeta på barnavårdscentral, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning samt samarbeta med exempelvis fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykosocial resurs. Det finns en närhet på vårdcentralen, man känner varandra och möten blir personliga både med patienterna och kollegorna.

Vi arbetar i team på vårdcentralen

Den vård vi ger ska vara jämlik och behovsanpassad, den ska vara kostnadseffektiv och främja rätt väg genom vården för våra patienter.

Inom Region Värmland har vi systematiskt utvecklat arbetssätt för att patienterna ska få en tillgänglig vård av hög medicinsk kvalitet. Vi tar vara på medarbetarnas kompetenser så att patienterna får hjälp utifrån sina behov. Vi arbetar i team som ofta leds av ansvarig läkare på vårdcentralen. Patienten får möta den yrkesgrupp som är mest lämpad utifrån sitt medicinska behov. I rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen samverkar medicinskt bedömningsteam och rehabiliteringskoordinatorer.

Vi arbetar gemensamt inom allmänmedicin

Vi satsar på både individuell och gemensam kompetensutveckling för läkare inom den allmänmedicinska specialiteten. Vi uppmuntrar arbete i FQ-grupper för kompetensutveckling, gemensamma fallanalyser och erfarenhetsutbyte i den kliniska vardagen.

Vi vet hur viktigt det är att ha kollegor, både för kunskapsutbyte och gemenskap. Därför samlar vi alla läkare inom den allmänmedicinska specialiteten till vad vi kallar för Allmöte fyra gånger per år. Programmet innehåller föreläsningar inom aktuella områden och möjligheter till kollegial samvaro.

Utöver Allmöten anordnas Fokusföreläsningar för att få en gemensam bild av ny medicinsk kunskap och nya arbetssätt. Målgruppen för dessa föreläsningar är läkare, chefer och andra professioner som berörs. Det är ett tillfälle för kunskapsspridning med möjlighet att omsätta den nya kunskapen i praktiken.

Växa och utvecklas

Vi erbjuder individuell kompetensutvecklingsplan för att du ska kunna växa och utvecklas i din roll som specialist i allmänmedicin.

Vi erbjuder också möjligheter att arbete hos oss genom vår interna bemanningsservice. Du kan bidra med din kompetens genom att stödja verksamheter vid korttidsfrånvaro, under en begränsad tid eller ett begränsat uppdrag. Läs mer om flexibel anställning

Vårdcentralerna inom Region Värmland

Som specialist i allmänmedicin arbetar du ofta på en vårdcentral. De regiondrivna vårdcentralerna i Värmland är indelade i olika vårdcentralsområden:

  • Inom Karlstad norra arbetar cirka 140 medarbetare på vårdcentraler Forshaga, Kil, Kronoparken, Molkom, Rud och Skåre.
  • Inom Karlstad södra arbetar cirka 160 medarbetare på vårdcentralerna Gripen, Herrhagen och Västerstrand i Karlstad samt vårdcentralen i Skoghall. Vi har också en digital vårdcentral, Vårdcentral Värmland samt distriktsläkarjouren.
  • Inom Västra Värmland arbetar cirka 130 medarbetare på vårdcentraler i Säffle, Nysäter, Verkstaden i Arvika, Eda och Årjäng.
  • Inom Norra Värmland arbetar cirka 120 medarbetare på vårdcentraler i Sunne, Torsby, Hagfors-Ekshärad, Likenäs och Munkfors.
  • Inom Östra Värmland arbetar cirka 85 medarbetare på vårdcentraler i Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?