Till startsidan

Vi utvecklar primärvården

Hälso- och sjukvården står inför stora framtida möjligheter och utmaningar. Den vård vi ger ska vara jämlik, behovsanpassad och kostnadseffektiv.

Förändrat behov av vård

Medicinska framsteg bidrar till att livslängden ökar hos befolkningen. Med ökande ålder tilltar även de kroniska behandlingsbara sjukdomarna. De medicinska framstegens baksida är en hög kostnadsutveckling. Behovet av vård hos yngre människor förväntas också öka samtidigt som den arbetsföra befolkningen i länet kommer att minska. 

För att möta de förändrade behoven av vård måste hälso- och sjukvården utvecklas. Region Värmland genomför kontinuerligt förändringar och det görs på många olika sätt. Till exempel genom ett ökat fokus på förebyggande arbete, en större roll för primärvården och införande av digital teknik. Målet är att det ska finnas många olika ingångar till vården runtom i länet, på våra sjukhus och vårdcentraler men också genom mobila och digitala tjänster.

Läs mer om vårt arbete för att möta framtidens- hälso och sjukvård.

Vårdcentralerna utvecklar sina arbetssätt

Nu utvecklar vi våra arbetssätt på alla regiondrivna vårdcentraler för att du som patient ska få en tillgänglig vård med hög medicinsk kvalitet. Olika sjukdomstillstånd kräver olika kompetenser. På varje vårdcentral finns flera olika yrkesgrupper för att du som patient ska få den vård du behöver, när du behöver den. Mer om olika yrkesgrupper som finns på en vårdcentral.

Du kontaktar din vårdcentral precis som vanligt. Vi ser till att du får hjälp av den yrkesgrupp som är mest lämplig utifrån dina behov. Det kan vara fysioterapeut, kurator, psykolog, läkare, barnmorska psykiatrisköterska fotvårdsspecialist, undersköterska, vårdadministratör, arbetsterapeut eller distriktssköterska.

Tyra arbetar som fysioterapeut på Vårdcentralen Västerstrand. Med det nya arbetssättet kommer patienter med muskel- och ledbesvär direkt till henne. Tidigare behövde patienten först möta läkaren på vårdcentralen för att i nästa steg möta fysioterapeuten.

Team för ditt behov

Modellen med det nya arbetssättet har tagits fram i ett samarbete mellan alla regiondrivna vårdcentraler med över hundra medarbetare. Det nya arbetssättet innebär att vi arbetar tillsammans i team som ofta leds av ansvarig läkare på vårdcentralen. Genomförandet av det nya arbetssättet startar med dessa sju diagnosgrupper: 

  • Astma-KOL
  • Diabetes
  • Infektion
  • Hjärtsvikt
  • Hypertoni, högt blodtryck
  • Led- och muskelåkommor
  • Psykisk hälsa 

Följ utvecklingen på vårdcentralerna

På vårdcentralerna införs nu det nya arbetssättet successivt från och med november 2017. Uppföljningen görs per månad, följ utvecklingen på kartan som visar status för februari 2019. 

Kartan är uppdaterad 8 oktober 2019. 

Utvecklingen görs tillsammans. Över hundra medarbetare har varit delaktiga i utformningen av de nya arbetsätten. I filmklippet berättar arbetsgruppernas ordförande om arbetssätten som föreslogs. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?