Till startsidan

Luften är fri

Alla kan vistas i naturen eftersom luften är fri. Det finns många platser för friluftsliv och det finns mycket man kan göra. Att lära känna naturen kan ge dig glädje och sinnesro och förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

Den svenska allemansrätten gör att alla kan vistas i naturen. Det finns många möjligheter att hitta sin plats i naturen - Luften är fri.

Regelbunden fysisk aktivitet och kontakt med naturen kan leda till bland annat ökad kondition, ökad muskelstyrka och bättre sömn. Det kan också främja balans och motverka folkhälsosjukdomar som till exempel vissa cancersjukdomar och depression.

För att inspirera fler människor att prova friluftsliv finns projektet Luften är fri. Det leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna samordnar det regionala arbetet och många andra organisationer är på olika sätt delaktiga i projektet, som till exempel kommuner och flera friluftsorganisationer.

Region Värmland har valt att ha fokus på Luften är fri under de tre första veckorna av höstens kampanj för ökad fysisk aktivitet. Flera kommuner och andra organisationer deltar i kampanjen och kommer att bjuda in till friluftsaktiviteter. Kampanjen pågår 13 september–10 oktober. Den sista veckan är fokus på den nationella kampanjen Balansera mera.

Mer om Luften är fri

På luftenarfri.se kan du läsa mer om det nationella projektet Luften är fri och om varför friluftsliv är bra.

#luftenarfri

När du är ute i naturen – glöm inte att tagga #luftenarfri i sociala medier

Informationsmaterial

Vill du visa bildspel för en grupp människor eller sätta upp affischer som påminnelse om vikten av vardagsmotion eller friluftsliv?

Här finns olika typer av informationsmaterial

Nyheter om friluftsliv och fallprevention

Under tiden 13 september–10 oktober berättar några personer om Luften är fri, Balansera mera och friluftslivets betydelse.

Här hittar du de nyheterna

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?