Till startsidan

Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest dödsfall i Sverige. En länsövergripande fallpreventionsgrupp arbetar för att risken för fallskador ska minska.

Fallolyckor

År 2018 föll 2 560 personer i Värmland så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dem var det 1 876 som var 65 år eller äldre.

Samma år dog 48 personer på grund av en fallolycka. 42 av dem var 65 år eller äldre.

socialstyrelsen.se kan du få mer information om fallolyckor i Värmland.

Förutom lidande för patienter och närstående medför olyckorna stora kostnader för samhället. 

Fallpreventionsgrupp

Fallolyckor går att förebygga. För att information om det ska spridas, både hos personer som arbetar med människor och bland allmänheten, finns en länsgemensam fallpreventionsgrupp. 

I gruppen ingår representanter för Region Värmland, kommuner i Värmland, Friskvården i Värmland och flera  organisationer inom civilsamhället.

Två spår i Region Värmlands fallpreventiva arbete

Det fallpreventiva arbetet i Region Värmland har två spår:

  • Det ena spåret har en sekundärpreventiv ansats och bedrivs av hälso-och sjukvården.
  • Det andra spåret har ett befolkningsperspektiv som syftar till att främja friskfaktorer som att äta hälsosamt och vara fysisk aktiv. Arbetet bedrivs av utvecklingsavdelningen hållbar utveckling.

Kampanj för bättre hälsa, styrka och balans

I Sverige har vi stora möjligheter att vistas i naturen – luften är fri! Att utnyttja möjligheten kan ge positiv effekt på livskvalitet. Om det och om att tänka på mat, motion och mediciner handlar höstens kampanj för bättre hälsa styrka och balans.
Läs mer om kampanjen Luften är fri och Balansera mera 

Länkar

Viktiga länkar för dig som arbetar med fallprevention och för de personer som du har kontakt med

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen