Till startsidan

Att leda omställningen

För att göra de förändringar som krävs för att omställningen ska bli verklighet behöver strukturena inom stöd-, vård- och omsorg förändras. Vi behöver nya sätt att styra och leda när det handlar om att utgå från individens behov i stället för organisationens.

Omställningen kräver en förflyttning i både förhållningssätt och i sättet att arbeta. Utvecklingen behöver ske i tätt samspel mellan de huvudmän som har gemensamt ansvar för Värmlands invånare och länets resultat. 

Värmlands målbild

Värmlands målbild visar länets gemensamma riktning och beskriver omställningsresan som leder till visionen om en god och jämlik hälsa. Den visar de förflyttningar vi behöver göra och vilka värden som är viktiga för invånarna i Värmland. Målbilden är ett underlag för gemensamma beslut och aktiviteter i arbetet mot en god och nära vård, hälsa och omsorg.

Värmlands målbild för omställningen

Färdplan för fortsatt arbete

Som komplement till målbilden finns en vägledande färdplan som ska göra omställningsresan mer konkret och stötta i det fortsatta arbetet.

Vägledande färdplan för arbetet mot målbilden

Dialogkort

Som stöd i att prata om förändringen finns dialogkorten nedan. De är främst riktade till personer i ledande position i Värmlands kommuner och i Region Värmland.

Gör så här

 • Välj ett dialogkort.
 • Prata om vad frågeställningarna kan innebära i er verksamhet.

Återkoppla

Återkoppla gärna dina synpunkter och förbättringsförslag via det här formuläret.

Ikon med tre personer.

Gott samarbete betyder mycket för en god arbetsmiljö och för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete med hög kvaliteter. När olika kompetenser kompletterar varandra stärks också förutsättningarna för ett mer teambaserat arbetssätt.

 1. Hur gör vi för att inte stirra oss blinda på den egna ”produktionen” – vad skiljer prestation och effekt?
 2. Hur kan vi samla resurser för gemensamma utvecklingsprojekt?
 3. Vad behöver vi göra hos oss?
 4. Vad är nästa steg för oss?
Ikon med tre personer.

För att utveckla verksamheten, möta framtida behov och arbeta för en god arbetsmiljö måste det vara möjligt att avsätta resurser (ex.vis tid och kompetens) för utvecklingsarbete.

Att vara delaktig och ha möjlighet att bidra till förbättringsarbete på arbetsplatsen främjar hälsa och ökar engagemang.

 1. Hur skapar vi handlingsutrymme för enskilda medarbetare att delta i utvecklingsarbete?
 2. Hur skapar vi handlingsutrymme för enskilda medarbetare att hantera variation?
 3. Hur kan vi stärka kunskaperna i förbättringsarbete, användardrivet utvecklingsarbete och innovation?
 4. Vad behöver vi göra hos oss?
 5. Vad är nästa steg för oss?

 

Lär mer om handlingsutrymme

Ikon med tre personer.

Det kommer att krävas mod att våga testa och tänka utanför boxen. Att som ledare premiera lärande och ge utrymme att våga testa är förutsättningar för att nå framtidens vård, hälsa och omsorg och ett systematiskt utvecklingsarbete.

 1. Hur tar vi oss ur den rädsla för att göra fel som ibland förlamar oss?
 2. Vad är nästa steg för oss?
 3. Vad behöver vi göra hos oss?
Ikon med tre personer.

Vi behöver gemensamt följa upp och analysera, både kvalitativt och ekonomiskt, hur nya arbetssätt och insatser påverkar olika delar av systemet och systemet som helhet, samt vad det skapar för värde för invånarna.

 1. Hur förhåller vi oss till sig till att en investering som belastar den egna budgeten skapar värde i en annan del av systemet?
 2. Hur överbryggar vi gränser och ansvarsuppdelningar som tillsammans utgör en bromsande kraft i omställningen?
 3. Vad är nästa steg för oss?
 4. Vad behöver vi göra hos oss?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?