Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Nära vård i Värmland /Inspirationsmånad november 2024

Inspirationsmånad november 2024 - anmäl aktiviteter och berätta vad du vill veta mer om

Personer i diskussion

Den årliga inspirationskonferensen om nära vård, hälsa och omsorg i Värmland ersätts i år av en inspirationsmånad i november med en rad olika arrangemang för olika målgrupper. Vi ställer inte in, vi ställer om!

Två år i rad har en inspirationskonferens på temat nära vård, hälsa och omsorg arrangerats för att under en dag lyfta goda exempel på omställningsarbete i länet och för att erbjuda en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. I år ersätts konferensen av en inspirationsmånaden som genomförs 4-29 november 2024.

Intresseanmälan för aktiviteter

Månaden innehåller olika regionala och lokala seminarier och workshops, de flesta digitala för att så många som möjligt ska kunna vara med och välja det som är viktigt för just dig.

Vill du/ni bidra?

Har du och din verksamhet något ni vill bidra med under inspirationsmånaden? Skicka in era goda exempel via den här formslänken:

Inspirationsmånaden 2024 - intresseanmälan (office.com)

Vad vill du att inspirationsmånaden ska innehålla?

Skicka in vad du tycker via den här formslänken:
Inspirationsmånaden 2024 - Vad vill du att månaden ska innehålla? (office.com)

Redan inplanerade aktiviteter

  • Goda omställningsexempel från olika verksamheter i hela länet, både regionala och kommunala
  • Seminarie om god och nära vård hälsa och omsorg - baskunskap
  • Presentation av verktyg och hjälpmaterial som finns och hur de kan användas

Arrangörer och fakta

Inspirationsmånaden arrangeras av samordningsgruppen för nära vård tillsammans med stödstrukturen. Syftet är att lyfta goda exempel från olika verksamheter i hela Värmland, med fokus på god och nära vård, hälsa och omsorg. Det handlar också om att mötas kring gemensamma utmaningar, skapa gemensam förståelse för omställningen samt sprida kunskap och lärdomar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?