Till startsidan
Till startsidan

Statistik för samordnad indivuduell plan, SIP

På den här sidan finns statistik kring länets aktuella SIP:ar. Datan är hämtad ifrån Cosmic Link och rapporten visar endast de enheter som initierat och varit sammankallande till ett SIP möte. Statistiken uppdateras varje natt.

En samordnad individuell plan ska upprättas om någon inom regionens hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg uppmärksammar att en persons vård eller omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre. Även den enskilde själv, en vårdnadshavare eller närstående kan begära att man ser över behovet av en plan. Målet är att alla som har behov av en SIP ska ha det.

Vad visar statistiken?

Rapporten visar statistik från år 2019 och framåt och ger en översikt över SIP för Värmlands kommuner och region. Datan är hämtad ifrån Cosmic Link.

Rapporten visar endast de enheter som initierat och varit sammankallande till ett SIP möte, och deltagande enhet visas inte i rapporten. 

Statistik för vem?

Statistiken riktar sig till chefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra som jobbar med samordnad individuell plan.

Till rapporten (powebi.com)

Frågor och support

Frågor hänvisas till kundwebben för IT-relaterade ärenden.

Gå till Skapa ärende, välj Utdata och Statistik Hälso- och sjukvård. Ange Rapportportal och rapportens namn i ämnesraden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats