Till startsidan
Till startsidan

Utbildning och träning samordnad individuell plan

Region Värmland erbjuder fyra utbildningar om samordnad individuell plan (SIP) som är öppna för alla som enligt lag är skyldiga att upprätta eller medverka i att upprätta en SIP.

Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar inom kommun, region eller i exempelvis friskolor och för privata vårdgivare.

SIP-planen ger en samlad beskrivning av peronens pågående och planerade insatser, från kommun, region och andra aktörer. Arbetssättet skapar tydlighet och överblick och leder till förbättrad patientsäkerhet och tidsvinster. Genom utbildningarna får du kunskap, och större förståelse av arbetssättet.

Anmälan

Aktuella anmälningar ligger under respektive utbildning.

Fyrkanter med texterna: Grundutbildning, fördjupning, träningstillfälen och tema.

Grundutbildning gällande SIP, gäller för barn och unga, vuxna och äldre.

Datum

Tisdag 19 september 13.30-16.00 via teams. Teamslänk till mötet skickas ut några dagar innan utbildningstillfället. Sista anmälan 14 september.

Målgrupp och förkunskaper 

Gäller främst dig som arbetar inom kommun, region eller privat aktör och som kommer att delta i SIP-möten eller vara samordningsansvarig för mötena. Gäller även dig som ledare som har behov av kunskap om SIP.

Förkunskaper i Cosmic Link är önskvärt. Detta erhålls enklast genom den e-learning som finns i Cosmic.

Innehåll

  • Grunderna inför ett SIP möte.
  • Genomgång av flödesprocessen för SIP.
  • Samordningsansvarig, förberedelser, aktörer, mötesstruktur, kommunikation via Cosmic Link med mera.
  • Cosmic Link- används för kommunikation mellan kommun, region samt privata aktörer.

Anmälan

Intern länk för anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) grundutbildning

Extern länk för de som INTE är anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) grundutbildning

Kontaktpersoner

Helene Lysander Skog, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
helene.lysanderskog@regionvarmland.se
Tel: 010-8314018

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
annika.lind@regionvarmland.se
Tel: 010-8319535


Fördjupningsutbildning gällande SIP, vuxna och äldre

Datum

Tisdag 24 oktober kl 13:30 -16:00 via teams. Teamslänk till mötet skickas ut några dagar innan utbildningstillfället. Sista anmälan

Innehåll

Utbildningen ger en fördjupad förståelse för hela SIP-processen samt dokumentation. Vi använder oss av personberättelser som underlag för diskussion

Målgrupp och förkunskaper

Gäller för dig som tidigare gått grundutbildning SIP eller har goda förkunskaper genom praktiskt tillämpande.

Anmälan

Intern länk för anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) fördjupningsutbildning

Extern länk för de som INTE är anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) fördjupningsutbildning

Kontaktpersoner

Helene Lysander Skog, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
helene.lysanderskog@regionvarmland.se
Tel: 010-8314018

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan Region Värmland.
annika.lind@regionvarmland.se
Tel: 010-8319535

Fördjupningsutbildning gällande SIP, barn och unga.
Anmälan: Görs via Regionens Utbildningsplattform. Information om hur du gör finns i bifogat dokument.

Datum

Datum för utbildningstillfälle kommer våren 2024.

Innehåll

Utbildningen ger en fördjupad förståelse för hela SIP-processen samt dokumentation. Vi använder oss av personberättelser som underlag för diskussion

Målgrupp och förkunskaper

Gäller för dig som tidigare gått grundutbildning SIP eller har goda förkunskaper genom praktiskt tillämpande.

Anmälan

Intern länk för anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) fördjupningsutbildning

Extern länk för de som INTE är anställda av regionen: SIP (Samordnad Individuell Plan) fördjupningsutbildning

Kontaktpersoner

Sophia Alm, projektledare, Sophia.Alm@regionvarmland.se

Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov. Det finns möjlighet att tillsammans med oss planera och efter er verksamhet och målgrupp, utifrån era specifika behov. Träningstillfällen kan vid behov samplaneras med aktuella eller lämpliga samverkanspartners.

Målgrupp

Alla som berörs av arbete med SIP. Gäller alla åldrar, barn, vuxna och äldre, exempelvis medarbetare och ledning inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola och elevhälsa. För både kommun, region och privata aktörer.

Förkunskaper

Grundutbildning SIP eller erfarenhet av SIP.

Innehåll

Vi skräddarsyr upplägget efter era behov, där tidsåtgång och innehåll planeras gemensamt med er.

Till exempel handlar det om praktisk träning i form av rollspel, dialog i mindre grupper med fokus på SIP utifrån olika individberättelser. Anpassade träffar för ledning och styrning kopplat till förutsättningar för SIP och arbete med SIP.

Hela processen av SIP kan vara aktuell men tyngdpunkt läggs på den eller de delar där ni har störst behov.

Kontaktpersoner

Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa.

sophia.alm@karlstad.se

Annika Lind, utvecklingsledare område samverkan, annika.lind@regionvarmland.se

Helene Lysande Skog, utvecklingsledare, område samverkan, helene.lysanderskog@regionvarmland.se 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats