Till startsidan
Till startsidan

Normmedveten design

Design är förmågan att skapa och forma vår (arbets- och livs-) miljö på sätt som tjänar våra behov och skapar värde.

Åsa Wikberg-Nilsson, professor i design vid Luleå tekniska universitet,
undervisar och forskar om designmetodik och designprocesser. Hon har ett stort intresse för normkreativa innovationsmetoder, socialt hållbar design och användarcentrerade designmetoder.

I filmen nedan ger Åsa en kort introduktion till normmedveten design, vad det kan vara och varför det är viktigt.

Reflektionsfrågor kring normmedvetenhet

  • Vilka individer eller grupper (invånare/brukare/kunder) gynnas och missgynnas av den verksamhet vi har hos oss?
    - Hur tar det sig uttryck?
    - Vad har vi för strategier att hantera det?
  • Vilka individer eller grupper (medarbetare) gynnas och missgynnas av den verksamhet vi har hos oss?

- Hur tar det sig uttryck?
- Vad har vi för strategier att hantera det?

  • Se fler frågor i underlaget nedan.

Visuellt underlag för att dokumentera refletionen samt mer om möjlighetsutrymme och kring frågorna: Vem kan göra?, Vad gör vi nu? och Vad behövs? (pdf) Pdf, 274 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats