Till startsidan
Till startsidan

Tjänstelogik

Johan Qvist är forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF på Karlstads universitet. Han arbetar med att förstå vad en tjänst egentligen är men har även intresserat sig för hur det påverkar organisation och ledning av främst offentliga verksamheter.

Fabrikens långa skuggor

I den här filmen tar Johan Qvist med oss på en resa från fabrikens historiska logik när det gäller produktion av varor, hur det verkar ha påverkat våra offentliga verksamheters logik när det gäller samhällstjänster och vilka effekter det kan få för människor. Till ett resonemang om att offentlig sektor snarare skulle betraktas med tjänstelogiska glasögon och skapa olika former av strukturer som stödjer att värde skapas för de vi är till för.

Handlingsutrymme och innovationskapacitet

Denna film är en fördjupning av filmen "Fabrikens långa skuggor" och Johan Qvist förklarar och resonerar kring variation, standardisering och hur professionellt handlingsutrymme kan skapa förutsättningar för värdeskapande och innovation.

Reflektionsfrågor kring tjänstelogik

  • Vilka resursstrukturer finns i vår verksamhet? För vem skapar de värde? Vilka interaktioner har vi med individer som skapar värde för dem?
  • Har vi standardiserade erbjudanden eller varierade erbjudanden hos oss? Finns det behov som vi inte tillgodoser idag?
  • Vilket handlingsutrymme har våra medarbetare att kunna påverka att värde skapas för individen? Vem kan förändra det om det skulle behövas?
  • På vilka sätt stödjer eller hindrar vår organiser ing vår förmåga att kunna nå värdeskapande utifrån en individs helhetsperspektiv?

Visuellt underlag för gradering hur tjänstelogisk din verksamhet är, utrymme för reflektionsdokumentation samt frågorna: Vem kan göra?, Vad gör vi nu? och Vad behövs? (pdf) Pdf, 136 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats