Till startsidan
Start /Utbildning och kompetensutveckling /Experio worklab /Designmetoder i arbetsmiljöarbetet

Designmetoder i arbetsmiljöarbetet

Vi har valt att styra vårt utvecklade metodstöd utifrån de fyra faser som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Filmen beskriver hur design kan vara ett verktyg i ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en lagstadgad grund för arbetsmiljöarbetet, men vi har sett att det kan vara svårt att engagera medarbetarna och att fånga upp deras unika perspektiv. Metoder som bygger på tjänstedesignpraktiker kan vara den pusselbiten som har saknats.

Genom att arbeta med dessa metoder som tagits fram utifrån designprocessens förbereda, utforska, förstå, utveckla och förnya kan du som chef skapa en struktur för hur du kan göra dina medarbetare delaktiga och engagerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att underlätta detta har vi i detta avsnitt valt att styra vårt utvecklade metodstöd utifrån de fyra faser som ingår i SAM.

Filmen beskriver exempel på metoder som testats i projektet och som skapat värdefulla dialoger i arbetsmiljöarbetet.

När medarbetarna på en arbetsplats involveras i arbetsmiljöarbetet blir både utmaningarna och åtgärderna unika för varje arbetsplats. Detta samskapande är positivt och ökar chanserna att åtgärderna ger önskad effekt. Men det gör det samtidigt svårt att följa upp med en standardiserad metod som passar varje gång.

Det är fullt möjligt att se uppföljningen som ett nytt undersökande och återigen använda sig av någon av utforska-metoderna. Det går också att skapa ett frågeformulär för medarbetarna att svara på. Här behöver varje arbetsplats själva välja vad som känns mest relevant. Även om uppföljningen kan göras på olika sätt så är det viktigt att principen att involvera medarbetarna även finns med i denna fas, för att få deras perspektiv på effekterna av åtgärden.

Om det känns mest relevant att skapa ett frågeformulär är det viktigt att åtminstone några av frågorna ger medarbetarna möjligheten att svara med sina egna ord, i stället för att bara ha frågor där de ska skatta hur åtgärden har fungerat. Det är också viktigt att återkoppla svaren till arbetsgruppen. Om arbetsplatsen har tillgång till någon vanlig form av digitalt verktyg för att skapa frågeformulär är dessa att föredra, eftersom de erbjuder möjligheten att enkelt återkoppla resultatet till medarbetarna visuellt.

Verktyg för kvantitativa underlag

Exempel på digitala verktyg för att få kvantitativa underlag:

Verktyg för kvalitativa underlag

Exempel på verktyg för att få kvalitativa underlag:

  • Samtal eller intervjuer med några medarbetare för att få fördjupad kunskap om resultat och effekter.
  • Delta i verksamheten och observera hur nya arbetssätt fungerar i vardagen.
  • Låt medarbetare reflektera i en dagbok under en tidsperiod, baserad på det du vill följa upp eller undersöka.

Tips och inspiration till de kvalitativa verktygen (innovationsguiden.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?