Till startsidan
Till startsidan

Samskapade aktivitet över silos

Ett arbetssätt som testades i projektet var samskapande workshops. Det är ett arbetssätt som har potential att lyfta samsyn, delaktighet och transparens i organisationen.

I en organisation där mycket sker i stuprör och med en mentalitet att klara sig själv, skapar det ibland misstro och onödiga fördomar om varandra. Att inte bli sedd eller inkluderad påverkar både chefer och medarbetare men de har saknat verktyg för att ta tag i problemet.

Där samskapande workshops testades var personalen placerad i andra verksamheter än sin egen och man upplevde mycket frustration kring att inte bli inkluderad i deras dagliga verksamhet.

Berättelser illustrerades som serier

Vi började med att låta cheferna berätta om olika situationer som de och deras medarbetare upplever att de hamnar i under dagarna. De fick fundera på vilka som var inblandade, var händelsen utspelade sig och hur de upplevde dessa situationer. Berättelser förpackades som tecknade serier. En medarbetare säger:

"Serierutorna var starka att utgå i från i diskussionerna."

En serie.

Klicka på bilden för att se en större variant.

Seriens dialog:
– Vi är här för vaccin, var ska vi gå?
– Oj, ja, det får jag kolla. Vänta lite.
– Du, jag mötte några patienter som skulle ha vaccin här hos oss, vad ska jag säga till dem?
– Ja, det stämmer, jag kan möta upp dem.
– Hej och välkomna, följ med mig.
– Åh tack, vi trodde inte att vi skulle få hjälp. Hon den första verkade inte riktigt ha koll.
(Ledsen min.)

Dessa berättelser skulle ligga till grund för att möta andra funktioner och roller som var en del av händelserna, men det möttes med en viss osäkerhet från de som tagit fram underlaget. Det fanns en rädsla att upplevas som gnällig gentemot de andra verksamheterna och funktionerna.

Berättelserna blev grund i gemensam workshop

Trots denna osäkerhet så fick vi klartecken att bjuda in representanter från andra verksamheterna till en gemensam workshop och presentera berättelserna. Berättelserna blev starka representationer på den verklighet som chefer och medarbetarna upplever varje dag men har svårt att sätta ord på. Under workshopen fick medarbetarna, cheferna och de inbjudna representanterna göra en övning för att diskutera och skapa samsyn kring nuläget och önskat läget. Men också vad som möjliggör eller hindrar att nå det önskade läget.

På workshopen visade det sig att det inte är så farligt att prata med varandra även om saker som kan uppfattas som kritik. När man fokuserar på att vi strävar mot samma mål och inser man att det är viktigt att vi har samsyn även kring saker som inte fungerar bra. En medarbetare säger:

"Så här borde vi jobba på fler ställen i organisationen."

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats