Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

18 09 31 Sitsar, säten, sittsystem och abduktionsblock

Individuell sits (formgjuten)

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som har behov av ett anpassat sittande som kräver mer korrigering än vad standardsitsar och dynor ger.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att bibehålla en funktionell sittställning med standardsittsystem/dyna, i förebyggande och/eller korrigerande syfte.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra ett funktionellt alternativt sittande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Råd i förskrivningsprocessen

Formgjuten sits tillhör inte hjälpmedelsnämndens ansvarsområde men förskrivs och provas ut av barn- och ungdomshabiliteringens personal. 

En formgjuten sits görs när det ordinarie hjälpmedelssortimentet inte räcker till. Behovet av formgjuten sits diskuteras alltid med hjälpmedelskonsulent och en sittkonsultation ska ha gjorts innan beslut tas.

Bedömning

Tänk på att för att sitsen ska fylla sin positioneringsfunktion behöver sitsen vara tajt intill kroppen vilket kan försvåra påklädning, isättning och eventuell viktförändring. Det är viktigt att personal/närstående är medvetna om detta innan ett ärende initieras. Ibland kan ett extra lager av foder läggas i för att kunna tas bort vintertid när det behöver få plats mer kläder i sitsen.

Utprovning

Att göra en formgjuten sits kräver många och långa besök. 2-3 besök /2,5 timmar med avgjutning, provning och provning i samband med utleverans när sitsen är monterad på underredet. Detta är viktigt att ha i åtanke när det kommer till barn eftersom de växer och sitsarna kan behöva justeras snabbt.

Specialsitsmottagning är inplanerad tillsammans med firma på fasta datum som bestäms terminsvis. Besöken sker i första hand på Hjälpmedelsservice om inget annat har bestämts.

Adapterplatta kan monteras på sitsen så att den kan flyttas mellan olika underreden.

Tänk på att räkna på totalbredden på sitsen så att rätt underrede kan beställas.
Bruksanvisning för den formgjutna sitsen skickas med. Tänk på att informera om att det första lagret foder ska bytas minst en gång/månad för att inte tappa sin form.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning krävs. Tätare uppföljning när en sits är ny.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats