Till startsidan

TENS

Hjälpmedelsservice ansvarar för att tillhandahålla TENS-apparater, till enheter som bedriver vård på uppdrag av Region Värmland.

I uppdraget ligger att ansvara för inköp, hantera förskrivningar, utleverans, returhantering och rekonditionering.

Enheter som uppdraget gäller:

  • Fysioterapimottagningar inom Region Värmland
  • Vårdval Fysioterapi
  • Privata sjukgymnaster ("taxesjukgymnaster")
  • Barnmorskemottagningar

Uppdraget gäller inte för enheter inom kommunerna i Värmland

För frågor gällande vårdrutiner, behandlingsriktlinjer, indikationer, kontraindikationer etcetera hänvisas till Smärtcentrum (1177.se).

Vårdrutin och förskrivning för Tens-apparat vid smärta

Förskrivare av TENS-apparater ska följa "Vårdrutinen - Förskrivning av Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) för personer med smärta." Se länk till vårdrutinen under "Relaterad information" nedan.

Generell tidsplan och mall för frågor vid uppföljning finns i vårdrutinen.

I varje TENS-väska finns patientinformation "Instruktion för dig som behandlas med TENS", produktens bruksanvisning och låneförbindelse TENS.

Förskrivare går tillsammans med låntagare igenom låntagarens ansvar och 

att lånetiden är begränsad samt att det är viktigt att man lämnar åter apparaten när lånetiden är slut.

Det är viktigt att lånet snarast blir registrerat i Sesam, de som har Visma webSesamlicens gör det själva. Övriga skickar avsedd förskrivningsblankett för registrering till Hjälpmedelsservice.

Lånetiden är max 6 månader, därefter blir det ett egenansvar för patienten att köpa en apparat om den vill fortsätta med behandlingen. Hjälpmedelsservice säljer inte sina låneapparater. De är blandat nya och begagnade så det blir administrativt krångligt att hantera, vilket också gäller garanti på produkt. Det är bättre att patienterna själva köper egen ny apparat.

Hjälpmedelsservice tar regelbundet ut listor och skickar brev till de som överskrider lånetiden på 6 månader. Det är bra om vi hjälps åt att få tillbaka apparaterna så att vi har snurr på TENS-apparaterna.

Förskrivning och registrering av TENS-apparater 

Fysioterapimottagningar inom Region Värmland

Registrerar själva förskrivningen på patienten i Visma WebSesam, vilket genererar automatiskt lagerpåfyllnad.

Lathund gällande Registrera TENS i Visma webSesam finns under "Relaterad information" och 

Lathund för Kontroll av TENS-lager, för att själv regelbundet kolla så att saldot stämmer i lager. 

Vårdval Fysioterapi

Skickar in avsedd blankett till Hjälpmedelsservice för registrering och får automatiskt påfyllt lager.

Privata sjukgymnaster

Fyller i förskrivningsblankett och skickar till Hjälpmedelsservice.

Barnmorskor

Barnmorskor gör en förskrivning av TENS-apparat för smärtlindring vid förlossning, GravTENS på avsedd blankett.

BMM Tens-lager Gripen registrerar sina förskrivningar i Visma WebSesam och får automatiskt påfyllt lager.

Återlämning av TENS-apparater

Utlåning av TENS är tidsbegränsad till max sex månader för smärtTENS och fyra månader för GravTENS.

TENS-apparater ska lämnas tillbaka till den förskrivare som provat ut den eller vårdcentral för att därefter vidareförmedlas till Hjälpmedelsservice. Alternativt återlämnas direkt till Hjälpmedelsservice, Östanvindsgatan 14, 652 21 Karlstad.

Returnerade TENS-apparater ska alltid till Hjälpmedelsservice för avregistrering på låntagaren och rekonditionering.

Relaterad information

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?