Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

Rösthjälpmedel

22 09 03 Röstgeneratorer.
22 09 06 Röstförstärkare för personligt bruk

Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och/eller visuell information

22 18 27 IR-system för ljudinformation

Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor
22 21 09 Samtalsapparater
22 21 12 Programvara för närkommunikation
22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symboler

Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation

22 24 21 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation

Varseblivningshjälpmedel

22 27 12 Ur och klockor
22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem (avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara)
22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem (exl avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara)
22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd exkl medicinpåminnare
22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd inkl medicinpåminnare
22 27 18 Personliga nödlarm
22 27 24 Spisvakt för övervakning

Datorer och terminaler

22 33 06 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Inmatningsenheter till datorer

22 36 03 Tangentbord
22 36 12 Alternativa inmatningsenheter
22 36 15 Utrustning som kopplar ihop inmatningssystemen med datorerna. T.ex. fristående ordbanker och ordlistor, multiportar, kablar och tavlor.
22 36 18 Programvara för inmatning
22 36 21 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärm

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen