Till startsidan

Behandlingshjälpmedel

Här kan du läsa mer om regionens ortopedtekniska hjälpmedel.

Under denna produktgrupp samlas hjälpmedel som bedöms ha inverkan på den enskildes behandling/personliga hjälpmedel, men kan även ingå i en styrd träningssituation. När behandlingshjälpmedel förskrivs av behandlande verksamhetsområde ligger det ekonomiska ansvaret helt på det förskrivande verksamhetsområdet.

Personliga hjälpmedel förskrivs alltid tidsbegränsat i följande situationer:

  • Hjälpmedelsbehov som beräknas vara kortare än 8 månader.
  • Hjälpmedel som enligt rehabiliteringsplanen endast ska användas under en aktiv behandlingsperiod.
  • Hjälpmedel som förskrivs i samband med mobilisering efter akut skada eller planerad operation när man räknar med att brukaren blir återställd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?