Till startsidan

Styrgrupp för ortopedtekniska hjälpmedel

Styrgruppen uppdrag är att identifiera frågor av samarbetskaraktär och arbeta för förbättring inom området samt bidra till att utveckla uppföljning gällande produktion, ekonomi och sortiment. Syftet är att över tid tydliggöra uppdraget som leverantör respektive uppdragsgivare.

Styrgruppen för ortopedtekniska hjälpmedels medlemmar

  • Verksamhetscheferna för ortopedtekniska avdelningen
  • Rehabilitering specialistvård, Karlstad
  • Regionens kontaktperson 
  • Medicinskt ledningsstöd
  • Controller alternativt avtalscontroller
  • Representant från vårdvalsenheten

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?