Till startsidan

Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogram

Stramas och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram är en del av Sveriges stratategi mot antibiotikaresistens. Den omfattar hela sjukvården och betonar även behovet av långsiktigt folkhälsoarbete.

I Region Värmland har hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat (19 december 2022) att ställa sig bakom det nationella 10-punktsprogrammet.

Resistenta bakterier fortsätter att öka och är ett hot mot folkhälsan såväl i Sverige som internationellt. Utvecklingen kan bromsas genom att förebygga smittspridning i kombination med rationell antibiotikaanvändning, rätt använd diagnostik samt att infektioner förebyggs. I det här dokumentet sammanfattas professionens bedömning av viktiga och nödvändiga åtgärder och förutsättningar som krävs för att kunna bromsa utveckling och spridning av antibiotikaresistens inom vård och omsorg.

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården (strama.se) 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?