Till startsidan

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. Metoden används både för att förebygga och behandla sjukdom.

Fyra personer på en vandringsled. En av dem sitter i rullstol.

Fysisk aktivitet på recept anpassas efter patientens behov och förutsättningar.

Fysisk aktivitet kan ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling. Att ordinera fysisk aktivitet kan bidra till att patienten rör sig mer, vilket både kan minska risken för flera sjukdomar och påverka sjukdomar positivt.

Vad är fysisk aktivitet på recept?

FaR består av ett individuellt rådgivande samtal, individanpassad skriftlig ordination och individanpassad uppföljning. Som grund till ordinationen finns diagnoskapitlen i FYSS – en evidensbaserad handbok för dig som arbetar med fysisk aktivitet som medicinsk behandling.

Vilka patienter är aktuella?

I Värmland sker ordination av fysisk aktivitet till personer över 18 år.

De patienter som i första hand är aktuella för en ordination av fysisk aktivitet är de som är otillräckligt fysiskt aktiva enligt allmänna rekommendationer, på väg in i eller i början av sjukdom och/eller de som har en sjukdom beskrivet i FYSS.

Var ska aktiviteten utföras?

Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som patienten gör på egen hand eller tillsammans med andra. Aktiviteten utförs utanför den ordinarie hälso- och sjukvården. De patienter som behöver extra stöd bör hänvisas till Friskvården i Värmland som har samverkansavtal med Region Värmland Pdf, 2 MB.. Vid hänvisning till Friskvården i Värmland ska kopia av blanketten skickas dit. Aktiviteten kan också utföras via en motionsanläggning eller förening.

Aktiviteterna ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vem kan ordinera fysisk aktivitet?

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att ordinera fysisk aktivitet. Den som ordinerar bör ha kunskaper om:

  • Patientens aktuella hälsoläge.
  • Hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och medicinsk behandling.
  • Beteendeförändring och patientcentrerad samtalsmetodik.
  • Metoden fysisk aktivitet på recept.
  • Lokala rutiner för fysisk aktivitet på recept.

Hur gör jag för att ordinera fysisk aktivitet?

Blanketten Ordination av fysisk aktivitet finns i blankettförrådet i Cosmic. För den som inte har tillgång till Cosmic finns en blankett nedan, under Relaterade dokument.

Kom i håg att om patienten hänvisas till Friskvården i Värmland ska blankett skickas även dit.

Hur följs aktiviteten upp?

Ordinationen följs upp av ordinatören på samma sätt som läkemedel för utvärdering och eventuell justering av intensitet, duration och frekvens.

Material och länkar

FYSS

eFYSS – digitalt kunskaps- och beslutsstsöd

Kortversion av alla FYSS – på flera olika språk (fyss.se).

FYSS 2021– beställning av boken (shoplakartidningen.se).

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (folkhalsomyndigheten)

Information till patienter

FaR – fysisk aktivitet på recept (1177.se)

Friskvården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?