Start / Kyrkerud / Om skolan

Om skolan

Välkommen till konstskolan i Värmland. Här finns det möjligheter att utvecklas inom en mängd olika konstformer. Här kan du arbeta med måleri, textil, keramik, konstgrafiska tekniker, foto och skulptur, eller läsa allmän kurs eller yrkesutbildningar inom vård och omsorg eller service. Vi finns i både Årjäng och Säffle.

Person bär på färgglada tyger
Välkommen till Årjäng
Välkommen till Årjäng För dig som ska studera en kurs i Årjäng
Välkommen till Säffle
Välkommen till Säffle För dig som ska studera i Säffle

Studera konst på folkhögskola


Till Kyrkerud söker sig människor av alla slag. Gemensamt för dem är att de söker en mötesplats där de kan ge uttryck åt verkliga känslor, iakttagelser och tankar i ord, bild och form. Kerstin Högstrand, (1943–<2019) konstnär och konstnärlig ledare vid Kyrkeruds folkhögskola åren 1987–1992.

Kyrkeruds utbildningar har en tydlig tonvikt på konst och kreativitet. En konstfolkhögskola, med närhet till både Oslo och Göteborg, som erbjuder dig upp till tre år av gedigen konstnärlig grundutbildning i inspirerande och välutrustade verkstäder och ateljéer. Här får du lära dig mängder av olika hantverkstekniker, blir orienterad i samtida och historiska konstuttryck, utvecklar ditt eget formspråk och allt du behöver för att, om du vill, gå vidare med estetisk utbildning på högskolenivå. All undervisning leds av skolans många konstlärare liksom gästlärare som kommer från hela Norden och som alla själva är aktiva konstnärer.

Här får du som studerar en chans att verkligen blomma ut och hitta lugn i själen. En stor bidragande del till det är det geografiska läget som för många kan ses som en utmaning men som vi på skolan ser som en tillgång. Den vackra om givningen och lugnet ger möjlighet till att koncentrera sig på sitt skapande och lärande.

Den konstnärliga profilen genomsyrar alla skolans utbildningar. Skolan i Årjäng med sitt internat är belägen vid sjön Västra Silen, tre kilometer utanför värmländska Årjäng. Kyrkeruds folkhögskola har även en filial i centrala Säffle.

Kursdeltagare har filmat, en lärare har klippt och musiken är skriven av Andreas Sjögren.

Kyrkerud folkhögskolas manifest

Under hösten 2021 tog kursdeltagare och personal fram ett gemensamt manifest. Kursdeltagarna har illustrerat manifestet med både en flagga och en film.

Manifestet

  • Kyrkerud arbetar inkluderande för att se alla deltagare och personal som jämlikar.⁣
  • Skolan är en plats med utrymme för individen. Här formar vi tillsammans en trygg grund för mångfald och frihet i våra olikheter.⁣
  • En trygg miljö möjliggör personlig , social och kreativ utveckling efter deltagares olika förutsättningar. Här väger skapandeprocessen tyngre än prestationer så att vår kreativitet stimuleras. ⁣
  • Vi uppmuntrar till medvetna materialval genom kunskap om kvalitet, livslängd och konstnärligt uttryck, för en hållbar livsstil som konstnär.
  • Vi väljer gemensamt utbyte över konkurrens. Här råder samexistens oavsett bakgrund. På skolan står vi upp för varandra och hjälper den som hjälp behöver. ⁣
  • Kyrkerud är en plats där vi har frihet att uttrycka våra åsikter. Vi lär av varandra, personal som deltagare. Tillsammans skapar vi en demokratisk skola!
Kyrkerud folkhögskolas flagga i sex delar med olika färger och motiv

Kursdeltagare har också tagit fram en gemensam flagga som representerar manifestet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?