Start / Kyrkerud / Om skolan / Studier i Årjäng

Studier i Årjäng

Välkommen till Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng – konstskolan i Värmland. Här hittar du viktig information om dina studier i Årjäng.

Välkommen till konstskolan i Årjäng

Den konstnärliga profilen genomsyrar alla skolans utbildningar. Skolan med sitt internat är belägen vid sjön Västra Silen, tre kilometer utanför värmländska Årjäng.

Här finns det möjligheter att utvecklas inom en mängd olika konstformer. Här kan du arbeta med måleri, textil, keramik, konstgrafiska tekniker, foto och skulptur. Här finns både allmän kurs och alla våra konstnärliga profilkurser. Det är också här du studerar som läser någon av våra korta kurser, distanskurser, akademier eller sommarkurser.

All undervisning leds av skolans många konstlärare liksom gästlärare som kommer från hela Norden och som alla själva är aktiva konstnärer.

Här får du som studerar en chans att verkligen blomma ut och hitta lugn i själen. En stor bidragande del till det är det geografiska läget som för många kan ses som en utmaning men som vi på skolan ser som en tillgång. Den vackra om givningen och lugnet ger möjlighet till att koncentrera sig på sitt skapande och lärande.

Under året har du tillgång till skolans välutrustade verkstäder med olika inriktningar som till exempel keramik, grafik, skulptur, foto, måleri och textil. Beroende på inriktning få du en egen väl tilltagen ateljéplats i någon av skolans lokaler.

Livet på folkhögskola

Kyrkeruds folkhögskola erbjuder en varierad fritidsverksamhet där du kan vara med och påverka utbudet, allt från stickcafé, bokklubb, filmkvällar med mera.

Varje vecka deltar du i skolans gemensamma aktiviteter som skol-/miljöråd, modellteckning, föreläsningar med mera.

Studeranderätt
Studeranderätt Här kan du läsa om regler och villkor - dina rättigheter och skyldigheter
Terminstider och lov
Terminstider och lov Här kan du se när terminen börjar och slutar och när vi har lov
Itslearning
Itslearning Klicka här för att logga in på Itslearning
SchoolSoft
SchoolSoft Klicka här för att logga in på SchoolSoft
Studiemedel CSN
Studiemedel CSN Läs mer om studiemedel
Internat
Internat Här kan du läsa mer om internatet och avgifter
Bibliotek
Bibliotek Välkommen till skolans bibliotek
Kurator och internatansvariig
Kurator och internatansvariig Kontakta Helena Torger om du behöver prata med någon

Cyklar

Skolan har ett antal cyklar att låna ut.

Bad

Vid Stormen finns möjlighet till bad i sjön nedanför skolan. Följ skyltningen från Kursgården.

Båt

Båt som lånas ut ligger på väg mot Stormen. Rumsnyckeln passar till låset. Åror och flytvästar finns en trappa ner i Huvudbyggnaden, ingång på gavel (mot Pilen).

Träning och friluftsliv

I Årjäng finns flera gym, padelanläggning, karateklubb, boxningsklubb, orienteringsklubb, Friluftsfrämjandet, golfbana, etc, samt flera ställen som hyr ut kanoter så man kan ta sig ut på det vackra sjösystemet. Kontakta gärna kommunens Medborgarservice för mer information om föreningsliv och turism: 0573-141 00.

Bank/uttagsautomater

Swedbank finns i Årjängs centrum. Swedbank samt ICA och COOP har uttagsautomater.

Bensinstationer

OKQ8, Circle K och St1 finns i Årjäng centrum.

Vårdcentral

Vårdcentralen i Årjäng har telefonnummer: 0573-149 50. Vid behov under andra tider än vårdcentralens telefontider, ring Sjukvårdsupplysningen på: 1177. Vid akuta ärenden ring 112.

Apotek

Apotek finns i Årjängs centrum. Ett stort apotek med generösa öppettider finns även i Töcksfors shoppingcenter 3 mil västerut.

Taxi

Årjängs taxi har nummer: 0573-101 50 (bör bokas några dagar i förväg).

Lokaler

Ateljéer

Vi har välutrustade verkstäder och ateljer. Dessa kan nyttjas även under kvällar och helger, under förutsättning att lokalerna lämnas i städat skick.

Tillgänglighet

Hiss till våningsplan 2 och 3 i Huvudbyggnaden finns i entrén. Läs mer på sidan om tillgänglighet.

Parkering

Personal, kursdeltagare och gäster parkerar på anvisad grusparkering. Övriga parkeringsplatser vid skolan ska inte användas, i syfte att undvika trafik på skolområdet. Tillgång till motorvärmare finns.

Konstnärsmaterial till konstkurser

Ta med det konstnärsmaterial du behöver. Du kan komplettera ditt undervisningsmaterial i skolans materialbod. Det kan också vara bra att ha med sig till exempel sax, tång, mattkniv, häftpistol och så vidare.

Materialboden

Kursdeltagare på skolan kan köpa undervisningsmaterial i materialboden i huvudbyggnaden.

Kurserna och studierna ska ha en sådan inriktning att det ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor. Skolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.
Folkhögskolan är en fri skolform och varje folkhögskola bestämmer självständigt över kursutbud och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Denna frihet innebär att även kursdeltagarna är delaktiga i val av arbetsformer och innehåll i kursen. Sättet som folkhögskolan lägger upp kursen på innebär att man aktivt måste delta i och bidra till undervisningen.
Kursens schemalagda verksamhet är obligatorisk. I den schemalagda verksamheten ingår även skolgemensamma aktiviteter som informationsträffar, föreläsningar och temadagar.

Skolan finns med på Facebook och Instagram, där vi visar vardagen och tipsar om nyheter och evenemang. Gilla oss gärna och dela med er av era bilder på sidan - tagga om ni vill.

Kyrkeruds folkhögskola på Facebook

Kyrkeruds folkhögskola på Instagram

Trådlöst internet finns i alla byggnader.

IT och medieutrustning

Du har tillgång till skolans Mac-datorer som finns på kursgårdens övervåning.

Skolans IT-pedagog ansvarar för skolans datautrustning. Skolan följer Region Värmlands IT-policy.

Regler för datoranvändning

  • Användaren ska inte förorsaka skolan eller utomstående skada, kostnader eller dåligt rykte.
  • Distribution eller lagring av pornografiskt material är ej tillåtet.
  • Användning av internet får inte kränka andras integritet.
  • Åverkan på eller förändring av innehåll i skolans datorresurser får ej ske utan tillstånd.
  • Den som bryter mot ovanstående regler kan utan förvarning stängas av från samtliga datorresurser.

Måndagar kl. 10.15 är det ett gemensamt informationsmöte i matsalen för alla kursdeltagare och anställda.

Mer information om skolans matsal hittar du på sidan Bo på internat. För dig som har med egen lunch finns mikrougnar i anslutning till matsalen.

Skolan är en rökfri arbetsplats.

Vid kursstarten på höstterminen besöker Räddningstjänsten skolan och lämnar brandinformation.

Det finns ett automatiskt brandlarm på skolan och på internaten som är direktkopplat till Räddningstjänsten. Åverkan på brand- och/eller säkerhetsutrustning kan leda till skada på person eller egendom och innebär ersättningsskyldighet och kan dessutom vara straffbart. Att utan anledning utlösa brandlarmet är straffbart och medför att man blir ersättningsskyldig för utryckningskostnaden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?