Sjukhuset Arvika

Sjukhuset Arvika är ett akutsjukhus som erbjuder både akut och planerad vård till Värmlands invånare.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittsprdning av det nya coronaviruset. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna. De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshinder, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. 

Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar

Det innebär också att det inte är möjligt att besöka en vän eller anhörig som är inlagd på en vårdavdelning. Undantag kan göras för närstående till kritisk sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom. 

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.

Huvudingång Sjukhuset Arvika.
Huvudingång Sjukhuset Arvika.

På sjukhuset finns de flesta specialiteter. Operationsverksamheten är omfattande inom ortopedi och kirurgi inklusive endoskopisk verksamhet. Vi bedriver också verksamhet inom medicin, röntgen, rehabilitering, laboratorium med blodgivning, operation och intensivvård. Vid sjukhuset finns också en psykiatrisk mottagning, gynekologisk mottagning, en öron- näsa- och halsmottagning, hörcentral, onkologmottagning och en ögonmottagning med tillhörande subspecialiteter. Antal vårdplatser uppgår till 50. 

Akutmottagningen är öppen dygnet runt, hit är även primärvårdens jourcentral förlagd under helger. 

På sjukhuset finns cirka 530 anställda.