Sjukhuset Arvika

Sjukhuset Arvika är ett akutsjukhus som erbjuder både akut och planerad vård till Värmlands invånare.

Begränsat tillträde och besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde och besöksrestriktioner till våra vårdcentraler och sjukhus.

Huvudingång Sjukhuset Arvika.
Huvudingång Sjukhuset Arvika.

På sjukhuset finns de flesta specialiteter. Operationsverksamheten är omfattande inom ortopedi och kirurgi inklusive endoskopisk verksamhet. Vi bedriver också verksamhet inom medicin, röntgen, rehabilitering, laboratorium med blodgivning, operation och intensivvård. Vid sjukhuset finns också en psykiatrisk mottagning, gynekologisk mottagning, en öron- näsa- och halsmottagning, hörcentral, onkologmottagning och en ögonmottagning med tillhörande subspecialiteter. Antal vårdplatser uppgår till 50. 

Akutmottagningen är öppen dygnet runt, hit är även primärvårdens jourcentral förlagd under helger. 

På sjukhuset finns cirka 530 anställda.