Sjukhuset Torsby

Sjukhuset Torsby är ett akutsjukhus med huvudansvar för specialistsjukvården i norra Värmland.

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte möjligt att besöka någon som är inlagd på en vårdavdelning. 

 

Huvudingång Sjukhuset Torsby.
Huvudingång Sjukhuset Torsby.

Sjukhuset Torsby är länets nordligaste akutsjukhus med verksamhet dygnet runt. I fräscha lokaler inryms akut- och öppenvårdsmottagningen för alla specialiteter. Sjukhuset är kliniklöst, flödesinriktat och utgår från patientens behov. Vi arbetar utifrån visionen "att skapa ett sjukhus där vi själva kan tänka oss vara patienter".

Här bedrivs verksamhet inom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, anestesi, operation och intensivvård, radiologi, laboratorium, fysioterapi, arbetsterapi och palliativ vård. Operationsverksamheten omfattar såväl ortopedi som kirurgi inklusive endoskopisk verksamhet. Här finns också en dialysavdelning, något som underlättar betydligt för dialyspatienterna i norr. Här finns 90 vårdplatser. 

På grund av långa avstånd behandlas även patienter inom bland annat infektion, neurologi och onkologi vid Sjukhuset i Torsby.

På Sjukhuset i Torsby finns cirka 500 anställda.