Sjukhuset Torsby

Sjukhuset Torsby är ett akutsjukhus med huvudansvar för specialistsjukvården i norra Värmland.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittsprdning av det nya coronaviruset. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna. De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshinder, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. 

Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar

Det innebär också att det inte är möjligt att besöka en vän eller anhörig som är inlagd på en vårdavdelning. Undantag kan göras för närstående till kritisk sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom. 

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.

Huvudingång Sjukhuset Torsby.
Huvudingång Sjukhuset Torsby.

Sjukhuset Torsby är länets nordligaste akutsjukhus med verksamhet dygnet runt. I fräscha lokaler inryms akut- och öppenvårdsmottagningen för alla specialiteter. Sjukhuset är kliniklöst, flödesinriktat och utgår från patientens behov. Vi arbetar utifrån visionen "att skapa ett sjukhus där vi själva kan tänka oss vara patienter".

Här bedrivs verksamhet inom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, anestesi, operation och intensivvård, radiologi, laboratorium, fysioterapi, arbetsterapi och palliativ vård. Operationsverksamheten omfattar såväl ortopedi som kirurgi inklusive endoskopisk verksamhet. Här finns också en dialysavdelning, något som underlättar betydligt för dialyspatienterna i norr. Här finns 90 vårdplatser. 

På grund av långa avstånd behandlas även patienter inom bland annat infektion, neurologi och onkologi vid Sjukhuset i Torsby.

På Sjukhuset i Torsby finns cirka 500 anställda.