Fakturering

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om du har frågor eller funderingar kring fakturor som skickats från eller ska skickas till Region Värmland.

Fakturafrågor för dig som är patient

Elektroniska fakturor

Region Värmland erbjuder e-faktura. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ. En anmälan om e-faktura görs i din internetbank.

Vid fakturafrågor kan du ringa 054-61 40 10 vardagar klockan 9-12 eller mejla ekonomiservice@regionvarmland.se.

För dig som är leverantör till Region Värmland

För avtalade leverantörer gäller faktureringsvillkor enligt gällande avtal.

För leverantörer som inte har avtalade faktureringsvillkor gäller nedan. 

Elektroniska fakturor

Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt för att uppnå en effektivare och säkrare process kring hanteringen av fakturor, både för dig som leverantör och för oss som kund.

1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. Vi tar emot elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder. Observera att PDF enligt lagen inte är ett elektroniskt format. Mer information kring den nya lagen om elektronisk fakturering till offentlig sektor finns att läsa hos DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar kan ni skicka e-fakturor till oss. Har ni redan en tjänst idag för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör. 

Här är de uppgifter som ni behöver uppge för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss:

Organisationsnummer: 232100-0156
GLN-nummer för Svefaktura: 7362321000156
PEPPOL-id: 0088:7362321000156
VAN operatör: InExchange

Om ni inte har ett eget IT-stöd för att skicka elektroniska fakturor kan ni på ett mycket enkelt sätt skapa en sådan faktura via vår fakturaportal. Där kan ni, utan någon extra kostnad, registrera upp till 100 fakturor per år.

Du kan bifoga bilagor när du skickar elektroniska fakturor till Region Värmland. I de fall era fakturor innehåller bilagor kräver vi att dessa bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Beställar-ID

Beställar-ID ska alltid anges på fakturan. Beställar-ID består av sju siffror (ex 5050601). Inga bindestreck, mellanslag eller prefix får förekomma.

Ange beställar-ID i fältet "Er referens". För Svefaktura anges Beställar-ID i fältet RequisitionistDocumentReference 1. I fakturaportalen anges Beställar-ID i "Ert referensnr".

Beställar-ID ska alltid efterfrågas vid varje ordertillfälle.

OBS! Utan korrekt beställar-ID kan inte fakturan hanteras och kommer skickas tillbaka till leverantören. Har du frågor kring beställar-ID, referenskod och/eller er referens vänd dig i första hand till beställaren på Region Värmland

Patientuppgifter

Fakturor som innehåller patientuppgifter kan vi i dagsläget tyvärr inte ta emot elektroniskt. Kontakta oss på ekonomisupport@regionvarmland.se för mer information.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående elektroniska fakturor kontakta oss på ekonomisupport@regionvarmland.se

Betalningsvillkor

Region Värmland godkänner endast 30 dagars betalningsvillkor.Fakturaavgifter godkännes ej.

Faktureringsadress

Leverantörsfakturan ska vara utställd till Region Värmland:

Region Värmland
Box 5081
650 05 KARLSTAD

Organisationsnummer

232100-0156

Tillbaka till Om regionen