Till startsidan

Plan för god psykisk hälsa i Värmland

Värmland har en plan för god psykisk hälsa. Den har tagits fram i samverkan mellan representanter för Region Värmland, länets kommuner och brukar- och anhörigföreningar. Utgångspunkten är de behov som finns i Värmland. Ett revideringsarbete av planen sker under 2024.

Arbetet för god psykisk hälsa i Värmland sker på flera områden. Närliggande utvecklingsområden i länet där samverkan och koordinering behöver ske är kunskapsstyrning och arbetet med omställningen till god och nära vård.

Delaktigheten inom vård och omsorg behöver öka samtidigt som främjande, förebyggande och behandling behöver ges enligt bästa tillgängliga kunskap och evidens.

Plan för god psykisk hälsa i Värmland (pdf) Pdf, 2 MB..

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?