Till startsidan
Till startsidan

Samverkan inom regional koordinering psykisk hälsa

I arbetet med att främja, psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid behövs samverkan på flera nivåer och med flera olika organisationer i samhället. Alla aktörer viktiga: socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola, skola, elevhälsa, idéburen sektor med flera och bidrar på olika sätt för ett bra och hållbart arbete i Värmland.

Lagstadgade överenskommelser mellan länets kommuner och region

Samverkansöverenskommelser tas fram som stöd för att tydliggöra respektive huvudmans ansvar vid ansvarsfördelning och ansvarstagande för de som behöver samplanerade insatser. Huvudmännen är enligt lag skyldig att upprätta överenskommelser för personer med psykisk funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Revidering 2024

Under hösten 2023 startade en revidering av överenskommelsen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att den ska vara klar i december 2024.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats