Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Psykisk hälsa /Regional koordinering psykisk hälsa (RKPH) /Om regional koordinering psykisk hälsa i Värmland (RKPH)

Om regional koordinering psykisk hälsa i Värmland

Region Värmland och Värmlands kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.

I Värmland pågår många aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Förhoppningen är att samordning kan skapa större fokus på aktuella och prioriterade aktiviteter och leda till effektivare användande av resurser. Uppdraget att koordinera aktiviteter inom området är brett. Medel för aktiviteter kan i vissa fall resurssättas av de stimulansmedel som tilldelats länet via den nationella överenskommelsen - insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Med stöd av koordineringen ska dessa medel användas på ett sätt som ger bäst nytta.

Fokus på fyra insatsområden

Nedan är exempel på Värmlands arbete inom de fyra fokusområdena där länet får gemensamma medel:

Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med samsjuklighet

Läs mer om arbetet

Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen (systematisk brukarmedverkan)

Läs mer om arbetet

Ett stärkt suicidpreventivt arbete

Läs mer om arbetet

Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

Läs mer om arbetet

Kontakt

Två koordinatorer, en från Region Värmland och en från länets kommuner, samordnar och koordinerar arbetet i länet, bland annat med hantering av stimulansmedlen och revidering av befintlig handlingsplan. Koordinatorerna arbetar också för en utökad samverkan med brukar- och anhörigorganisationer och är samordnare i samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa, RKPH.

Koordinatorer för regional koordinering psykisk hälsa

Sophia Alm: sophia.alm@karlstad.se 
Anna-Carin Johansson: anna-carin.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?