Start / Hälsa & vård / Coronaviruset och covid-19

Coronaviruset och covid-19

Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Det du gör spelar roll.

Förhindra spridning av covid-19

Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra mot covid-19 på folkhalsomyndigheten.se.

Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Läs mer på krisinformation.se.

Provtagning och smittspårning

Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom och inte är vaccinerad mot covid-19 med två doser. Det gäller vuxna och barn som är äldre än sex år. En del som är vaccinerade ska också lämna prov. Det gäller bland annat vissa äldre personer samt personer som jobbar inom hälso-och sjukvården.

Läs om när du ska provta dig mot covid-19 och hur du bokar prov på 1177.se.

Vaccination mot covid-19

Nu kan du som är 18 år eller äldre boka tid för vaccination.

Boka tid för vaccinering mot covid-19

Stanna hemma

Du ska stanna hemma om du är sjuk. Om du har lämnat ett prov ska du vara hemma tills du fått svar, även om du känner dig symtomfri. Läs mer om när du ska stanna hemma på webbplatsen 1177.se. 

Om du blir sjuk, tveka inte att söka vård

Ring oss

Har du ett planerat vårdbesök?

Du är välkommen på ditt besök. Har du symtom på coronaviruset vill vi att du hör av dig för att rådgöra.

Vi tar hand om dig på ett tryggt och säkert sätt och gör allt för att ingen ska smittas hos oss. Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk.

Boka videosamtal

Med Region Värmlands app kan du på Vårdcentralen Värmland träffa läkare och kurator och få medicinska konsultationer via videosamtal.

Läs mer om hur du bokar videosamtal på 1177.se

Begränsat tillträde och besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde och besöksrestriktioner till våra vårdcentraler och sjukhus.

Läs om begränsat tillträde och besöksrestriktioner.

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för nationell samordning av insatser mot smittsamma sjukdomar. Här finns reserekommendationer, frågor och svar med många konkreta råd.

SOS Alarms nationella informationsnummer 113 13 besvarar generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Webbplatsen krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlad information om sitt arbete kring coronaviruset.

Länsstyrelsen Värmlands sidor om pandemin.

Links to information about covid-19 in other languages.

Call for information

Call telephone number 08-123 680 00 if you have general questions about covid-19 and wish to speak directly to those who answer in any of these languages: Amharic, Arabic, Bosnian, Croatian, Dari, English, Persian, Russian, Serbian, Somali, Spanish or Tigrinya. The telephone line is staffed Monday through Friday from 9 am to 3 pm. At other times, you can call and leave a message. The staff will return your call as soon as possible. The telephone line is a collaboration between The Public Health Agency of Sweden and the regions of Sweden.

Informationsnummer för svar på frågor om corona på olika språk

Telefonlinjen för allmänna frågor om coronaviruset är 08-123 680 00 och har öppet vardagar 9-15. Information ges på följande språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinja, ryska och amarinja. Telefonlinjen har öppet tillsvidare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen