Till startsidan
Start /Terapiområden /Gynekologi och preventivmedel

Terapiområde gynekologi och preventivmedel

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet gynekologi och preventivmedel.

Preventivmedel

Av följsamhetsskäl finns en uttalad rekommendation från läkemedelskommittén att öka användandet av långtidsverkande, reversibla preventivmedel så som hormonspiral, kopparspiral och p-stav.

För information om kostnader för preventivmedel, se rutin Subvention av läkemedel för antikonception (RUT-20395)

Kombinerade p-piller

Risken för tromboembolisk sjukdom har visats vara något större för tredje generationens p-piller jämfört med andra generationens.

Vid nyförskrivning och framför allt vid förstagångsförskrivning rekommenderas därför levonorgestrelpreparat.

Förstahandsval

Etinylestradiol

+ levonorgestrel

Prionelle {byta}

Andrahandsval

Etinylestradiol

+ drospirenon

Etinylestradiol

+ etnogestrel

Estrelen {byta}


Ornibel vaginalinlägg {obytbart}


Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.

Kombinerade p-piller kan sättas in sex veckor post-partum och användas vid amning.

Om första- eller andrahandsvalet av kombinerade hormonella preventivmedel inte fungerar ska det medicinska behovet noggrant beaktas och ett preparat som kan ge god följsamhet väljas. Alternativen kan skilja sig åt både vad gäller doser, hormonellt innehåll och administrationssätt. I gruppen återfinns förutom tabletter även plåster och p-ring. En del av alternativen ingår inte i läkemedelsförmånen.

Gestagena metoder

Gestagena metoder kan enligt Läkemedelsverket användas hos patienter som har riskfaktorer för venös trombos. Kan användas för att minska menstruationsrelaterade besvär.

Lågdos

Förstahandsval

Levonorgestrel

Mirena spiral

Behandlingstiden för Mirena är åtta år vid antikonception. Vid indikation idiopatisk menorragi samt skydd mot endometriehyperplasi under pågående
substitutionsbehandling med östrogen är behandlingstiden fem år.

Andrahandsval

Levonorgestrel

Kyleena spiral

Noretisteron

Mini-Pe {obytbart}

Behandlingstiden för Kyleena är fem år vid antikonception.

Minipiller ger god preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Den preventiva säkerheten är sämre än för kombinerade hormonella preventivmedel och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod till unga kvinnor.

Mellandos

Förstahandsval

Desogestrel

Gestrina {byta}

Etonogestrel

Nexplanon p-stav

Andrahandsval

Drospirenon

Slinda {obytbart}

Högdos

Medroxiprogesteron

Depo-Provera injektion

Akut-p-piller

Ulipristal

EllaOne {obytbart}

Tas senast fem dygn efter oskyddat samlag. Kan köpas receptfritt.

Hormonell terapi

Klimakteriebesvär

Sekventiell behandling

Vid eller efter menopaus. Behandling med lägsta effektiva dos.

Förstahandsval

Noretisteron + estradiol

Novofem (lågdos)

Andrahandsval

Medroxiprogesteron + estradiol

Divina plus

Kontinuerlig behandling

Används tidigast från ett år efter menopaus. Behandling med lägsta effektiva dos.

Medroxiprogesteron
+ estradiol

Indivina


Noretisteron + estradiol 

Cliovelle {byta}

Enbart östrogen

Systemisk behandling med enbart östrogen används endast till kvinnor som inte har livmodern kvar.

Förstahandsval

Estradiol

Estradot plåster {byta}

Andrahandsval

Estradiol

Femanest
Lenzetto transdermal spray

Lokal östrogenbehandling, urogenital atrofi

Lokal östrogenbehandling kan användas frikostigt. Effekt vid dyspareuni och recidiverande UVI hos äldre kvinnor med atrofi. Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.

Förstahandsval

Estriol

Ovesterin vaginalkräm/vagitorium

Kan ges efter bröstcancer.

Andrahandsval

Estradiol

Oestring vaginalring

Vagidonna vaginaltablett {obytbart}

Bör undvikas efter bröstcancer.

Gestagener

Vid dysfunktionella blödningar, som tillägg vid östrogenterapi eller för menstruationsförskjutning.

Medroxiprogesteron

Provera

Noretisteron

Primolut-Nor

Vulvo-vaginala infektioner

Svampinfektion

Diagnos svampinfektion är viktigt före behandlingsstart. Vid samtidig vulvit bör man kombinera behandlingen med kräm och vaginalkapsel eller vaginaltablett. Se även Diagnostik och behandling av sjukdomar i vulva och vagina (Janusinfo.se).

Klotrimazol

Canesten kräm/vaginalkapsel/vaginaltablett

Vid klåda och slemhinneskador.

Mikonazol 
+ hydrokortison

Cortimyk kräm {byta}


Vid recidiverande svampinfektion rekommenderas peroral behandling.

Flukonazol

Fluconazol 150 mg {byta}

Bakteriell vaginos

Förstahandsval

Dekvalinium

Donaxyl vaginaltablett {byta}

Kan köpas receptfritt.

Andrahandsval

Klindamycin

Dalacin vaginalkräm/vagitorium {byta}

Metronidazol

Flagyl tablett {byta}
Zidoval gel

Graviditet och amning

Se avsnitten Graviditet och läkemedelsbehandling samt Amning och läkemedelsbehandling på Graviditet och amning - Kloka listan (janusinfo.se).

För behandling av graviditetsillamående, se VÅR-22178 (Vida) Illamående/hyperemesis under graviditet.

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?