Till startsidan
Start /Terapiområden /Munhålans och tändernas sjukdomar

Terapiområde munhålans och tändernas sjukdomar

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet munhålans och tändernas sjukdomar.

Symbolförklaring tandsymbol

{tand} Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkning. Minskad salivation ökar risken för karies.

Information till patienten

  • Om patienten upplever besvär med muntorrhet, uppmana till kontakt med tandhygienist eller tandläkare.
  • Vid törst rekommenderas vatten.

För ordinerande läkare

  • Salivstimulerande och kariesförebyggande medel, se avsnittet Muntorrhet och kariesprofylax

Muntorrhet och kariesprofylax

Muntorrhet är en starkt bidragande orsak till kariessjukdom, särskilt hos äldre. Kariesförebyggande medel i kombination med en god munhygien reducerar risken för karies. Medel mot muntorrhet rekommenderas för att lindra besvären, men är generellt inte tillräckligt för att förebygga karies på egen hand.

Som en biverkning till medicinering ses ofta muntorrhet beroende på en hyposalivation. Kombinationer av flera läkemedel ökar risken för muntorrhet.

Exempel på läkemedelsgrupper som kan förväntas orsaka muntorrhet:

  • Antiarytmika
  • Antikolinergika
  • Morfinanalgetika
  • Neuroleptika
  • Tricykliska antidepressiva
  • Medel mot opioidberoende

Medel mot karies

Natriumfluorid

Dentan, munsköljvätska 0,2 % {byta}

Salivstimulerande medel

Natriumfluorid + äppelsyra


Xerodent, sugtablett 28,6 mg/0,25 mg

Till patienter som inte har någon saliv att stimulera, till exempel patienter som är strålade mot huvudhalsregionen och patienter i terminalvård, rekommenderas istället saliversättningsmedel. Strålade patienter har förhöjd kariesrisk hela livet och kan få stora negativa konsekvenser av kariessjukdom.

Saliversättningsmedel

Natriumfluorid

 


Saliversättningsmedel med natrium-fluorid APL, munhålelösning 0,02 %

Det finns även flera lämpliga tabletter och tuggummin för salivstimulering samt sprejer och geler för saliversättning att köpa receptfritt.

Medel mot candida

Lokala orsaker till oral candidainfektion är ofta en dåligt passande tandprotes i kombination med bristfällig proteshygien. Även användning av inhalationssteroider kan ge ökad risk, liksom tobaksrökning och nedsatt salivsekretion.

God mun- och proteshygien krävs för att behandling mot svamp ska lyckas. Hänvisa till eller kontakta tandläkare om patienten har tandproteser som behöver justeras.

Candidainfektion utan lokala orsaker är ett tecken på en generellt nedsatt resistens som kan fås vid nedsatt allmäntillstånd, strålbehandling, långvariga infektioner, bristtillstånd, hematologiska sjukdomar, endokrina sjukdomar samt vid behandling med t.ex. antibiotika, cytostatika eller kortikosteroider. Om orsaken inte är känd så förutsätts utredning.

Lokal behandling är ofta förstahandsval. Om patienten är kraftigt immunsupprimerad bör istället systemisk behandling övervägas. Odling och resistensbestämning kan vara av värde

Lokal administration

Nystatin

Nystimex mixtur {byta}

Generell administration

Flukonazol

Fluconazol {byta}

Aftösa lesioner

Vid smärtsamma, recidiverande sår hos annars fullt friska individer.

Lokalt ytanestetikum

Lidokain

Lidokain APL, munhålepasta 5 %

Antisepktiskt munvårdsmedel

Klorhexidin

Hexident, munsköljvätska 1 mg/ml {obytbart}

Till dessa patienter rekommenderas tandkräm utan natriumlaurylsulfat t.ex. Zendium, Salutem, Proxident.

Vid behov av lokal kortikosteroidbehandling rekommenderas kontakt med allmän- eller specialisttandvård. Vid bakomliggande systemsjukdom, allergi, bristtillstånd och/eller medicinering bör åtgärd riktas mot det bakomliggande tillståndet, men patienten kan vara hjälpt av ovanstående för lokal symptomlindring.

Smärta i munhålan

Smärta i munslemhinnan

Bensydamin

Andolex, munsköljvätska 1,5 mg/ml

Lidokain

 

 

Lidokain APL, munhålepasta 5 %

Lidokainhydroklorid I Oral Cleaner APL, munsköljvätska 5 mg/ml

Tandsmärta

Paracetamol

Paracetamol {byta}

Ibuprofen

Ibuprofen {byta}

Vid svår tandsmärta där paracetamol och COX-hämmare har otillräcklig effekt, rekommenderas lågdos morfin.

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?