Till startsidan
Start /Terapiområden /Osteoporos och frakturprevention

Terapiområde osteoporos och frakturprevention

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet osteoporos och frakturprevention

En riskfaktoranalys bör ligga till grund för läkemedelsbehandling vid förhöjd frakturrisk inklusive osteoporos. Användning av FRAX, ett verktyg för att beräkna 10-årsrisken för osteoporosfraktur, rekommenderas.

Läkemedelsbehandling (benspecifik behandling) rekommenderas till patienter med:

  • Lågenergifraktur i höft eller kota, oavsett bentäthet och ålder om det
    inte finns kontraindikationer
  • Annan osteoporosrelaterad lågenergifraktur (höft-, bäcken-, överarms- eller handledsfraktur) och: hög frakturrisk (FRAX ≥ 20% för osteoporosfraktur) eller T-score ≤-1 eller ålder ≥ 80 år
  • Osteoporos (T-score ≤-2.5) och hög frakturrisk (FRAX inklusive BMD ≥20% för osteoporosfraktur)
  • Kortisonbehandling motsvarande minst 5 mg prednisolon dagligen med förväntad behandlingstid överstigande 3 månader och tidigare fragilitetsfraktur eller T-score <-1 eller ålder ≥ 65 år
  • Behandling med aromatashämmare eller GnRH-analoger och T-score ≤-2 eller FRAX ≥ 20% för osteoporosfraktur eller ålder ≥ 80 år

Alla patienter oavsett annan sjuklighet och ålder har nytta av benspecifik läkemedelsbehandling om indikation finns.

Benspecifika läkemedel

Förstahandsval

Zoledronsyra (vid eGFR
≥35 ml/min)

Zoledronsyra (Aclasta) infusion 5 mg


Andrahandsval

Alendronsyra (vid eGFR
≥35 ml/min)

Alendronat veckotablett 70 mg {byta}


Denosumab (vid eGFR <35 ml/min eller svåra biverkningar av bisfosfonat)

Denosumab (Prolia) injektion 60 mg subkutant 2 gånger/år


 

Kontroll av eGFR och korr-kalcium rekommenderas inför behandlingsstart med bisfosfonat och därefter årligen.

Kontroll av korr-kalcium rekommenderas före och 1–2 veckor efter första injektionen denosumab och därefter årligen på grund av risk för hypokalcemi.

Vid eGFR <30 ml/min rekommenderas även kontroll av korr-kalcium 1–2 veckor efter varje dos denosumab.

Standardbehandlingstid är 3 år för zoledronsyra och 5 år för alendronsyra.

Vid kotkompression/-er rekommenderas förlängd behandlingstid till 5–6 år för zoledronsyra och 8–10 år för alendronsyra.

Vid kortisonbehandling bör behandling med benspecifikt läkemedel pågå så länge dosen motsvarar ≥ 5 mg prednisolon dagligen upp till 6 år för zoledronsyra och 10 år för alendronsyra.

Behandling med denosumab bör fortgå tills vidare eftersom effekten avtar snabbt cirka 6 månader efter den senaste injektionen med ökad risk för nya frakturer.

Kalcium och vitamin D

Behandling med benspecifikt läkemedel ska kombineras med kalcium och vitamin D, som bör startas två veckor innan insättning av benspecifik behandling.

Hos patienter med bristande intag av kalcium och vitamin D (adekvat dagligt intag av kalcium: 800 mg och vitamin D: 800 IE) bör behandlingen pågå tills vidare.

Monoterapi med kalcium och vitamin D är inte en adekvat behandling vid osteoporos och förhöjd frakturrisk.

Om patienten inte tolererar kombinationsbehandling med kalcium och vitamin D bör benspecifikt läkemedel kombineras med enbart vitamin D.

Kalciumkarbonat

+ kolekalciferol

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE 1 x 1 {byta}

Kalcipos-D forte tuggtablett 500mg/800 IE {byta} 1 x 1

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?