Patientavgifter och högkostnadsskydd

Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd styrs till viss del av lagar och förordningar. I övriga fall beslutar fullmäktige om regelverket.

Ändrade avgifter från 1 januari 2019

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2018 om nya patientavgifter som börjar gälla från 1 januari 2019.

  • Reducerad avgift för vaccin mot TBE, Bältros, Vattkoppor och Hepatit B. Prislista i Avgiftshandboken gäller.
  • Avgift för allmänna handlingar och journalkopior har prisjusterats.
  • Avgift för ej återlämnat hjälpmedel införs. Avgiften är samma som inköpspriset på hjälpmedlet.
  • Ett distansbesök som ersätter ett fysiskt besök har samma avgift som ett fysiskt besök. Begreppet kvalificerad telefonkontakt som är avgiftsfritt försvinner. Den medicinska bedömningen ska avgöra om det är ett vårdbesök eller inte.
  • Avgiftsfrihet för följande intyg:

- intyg om bostadsanpassning,
- intyg om körkortstillstånd på grund av funktionsnedsättning,
- intyg om skolgång på grund av funktionsnedsättning eller allergi,
- intyg om funktionsnedsättning

Ett gemensamt tak för patientavgifter inom öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresa införs. Du ska maximalt betala 3 300 kronor under en tolvmånadersperiod för denna typ av vård. Högkostnadsskydden gäller som vanligt:

  • Öppen hälso- och sjukvård 1 150 kronor
  • Hjälpmedel 1 150 kronor
  • Sjukresa 2 250 kronor

Hantering av högkostnadsskydden sker automatiskt i Region Värmlands digitala frikortsdatabas och du behöver inte själv kontrollera detta.

 

Regelverket är styrande både för den regiondrivna vården och för de privata vårdgivare som enligt avtal ska följa regelverket.

Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd. För åtgärder på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalar patienten en avgift som endast är en del av den verkliga självkostnaden. Patientavgiften ingår oftast i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader. För åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundas avgiften generellt på självkostnadsspris och ingår inte i något högkostnadsskydd. Det finns vissa undantag.