Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetare i en stat och är bosat i en annan dit personen som regel återvänder dagligen eller åtmintone en gång i veckan.

Patienten betalar vanlig patientavgift för nödvändig och planerad vård mot uppvisande av Försäkringskassans "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz Pdf, 247 kB.".Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden.

Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats