Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Person från Sverige som studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och som är avregistrerade från folkbokföringen samtidigt som de anses bosatta i Sverige enligt förordning 883/2004 och är omfattade av svensk socialförsäkring har tillgång till nödvändig och planerad vård i Sverige till vanlig patientavgift.

Dessa personer ska vid vårdtillfället för vårdgivaren visa upp ”Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz Pdf, 228 kB.”, som utfärdas av svenska Försäkringskassan. Kostnaden för tillhandahållen vård ska inte faktureras, eftersom landstinget ska stå för vårdkostnaden. 

Giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg Pdf, 214 kB. från annat EU/EES-land ger rätt till nödvändig vård till vanlig patientavgift. Vid planerad vård krävs intyg S2 Pdf, 445 kB.. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på EU-kortet (fram och baksida) och intyg ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg och EU-kort ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats