Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Nordiska länder

Nödvändig vård för person bosatt i Norden.

Patienter som är bosatta i Danmark, Finland, Island och Norge eller utlandssvenskar i dessa länder behöver inte visa EU-kort vid nödvändig vård i Sverige. Id-handling och fullständig adress i hemlandet är tillräckligt och patienten betalar vanlig patientavgift. Motsvarande gäller för Grönland, Färöarna och Åland. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden.

Saknas ID-handling och adress i hemlandet ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Sedan 2019-01-01 gäller att för patienter från Nordiska länder skall kopia på ID-handling medfölja vårdfakturan till Försäkringskassan. Det innebär att när en patient från ett Nordiskt land besöker oss skall kopia på dennes ID-handling skall skickas till Redovisningsenheten, Regionens hus. som ID-handling räknas ID-kort, körkort, pass eller EU-kort. För barn gäller medföljande vuxens ID-handling samt att barnets motsvarighet till personnummer antecknas på kopian av ID-handlingen.

Planerad vård för person bosatt i Norden

Är syftet med vistelsen i Sverige att söka planerad vård ska intyg S2 (pdf) Pdf, 445 kB. eller E112 uppvisas och patienten betalar då vanlig patientavgift. Gäller även utlandssvensk bosatt i Norden. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas intyg ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats