Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Turkiet

Akut vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad sjukvård: Personer från Turkiet har rätt till planerad sjukvård till vanlig patientavgift. Patienten ska kunna uppvisa förhandstillstånd (E112). Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på förhandstillståndet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas förhandstillståndet ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats