Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

Brittiska medborgare som är på tillfällig vistelse i Sverige (turist)

Brittiska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige kan söka nödvändig vård mot uppvisande av sjukförsäkringskort eller ett provisoriskt intyg om innehavande av sådant kort.

Patienterna betalar samma avgift som bosatta inom vårdregionen, och regionen fakturerar Försäkringskassan för övriga kostnader.

För planerad vård krävs uppvisande av intyg S2.

För mer information och bildexempel på sjukförsäkringskort se:

Vård av personer från andra länder, UK efter Brexit (skr.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats